Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Historisk seier i Sørmarka!

Historisk seier i Sørmarka!

26. oktober 2021

Kommunestyret i Stavanger stod ved sine løfter i går og bestemte at et omstridt område i buffersonen til Sørmarka skal bevares som naturområde. –  En historisk seier som gir håp for en bedre framtid for Sørmarka, sier Tor Finn Wersland i Sørmarkas Venner.

Sammen med Naturvernforbundet og Forum for Natur og Friluftsliv har Sørmarkas Venner kjempet mot bit for bit nedbyggingen av Sørmarka. Gjennomslaget kom på et folkemøte i Sørmarka høsten 2019 da samtlige 11 partier som deltok svarte bekreftende på spørsmålet om bedre vern av Sørmarka og utvidelse av friområdet der det er mulig. Men ville partiene stå ved sine løfter når det kom til en konkret sak?

Den første prøvesteinen heter Sørmarka idrettspark. Det gjelder et område som ligger langs motorvegen inn mot Auglendstunnelen. Idrettsparkens areal ble utvidet i gjeldende kommuneplan. Nå gjensto det å regulere området til idrettsformål. I fjor la planleggerne fram et forslag  om å bygge en sykkeltrackbane i  området like ved Auglendstunnelen. Natur- og friluftsorganisasjonene protesterte og mente at dette grønne området måtte forbli en del av Sørmarka. Organisasjonene foreslo at det fuktige området ble restaurert og tilbakeført til våtmark.

Først ut var John Peter Hernes i  Stavanger Høyre som forslo at området ble tatt ut av idrettsparken og tilbakeført til naturmiljø. Men ville forslaget samle støtte fra de øvrige partiene? I kommunestyret i går kom svaret. Samtlige partier med unntak av FNB stemte for på droppe sykkeltrackbanen og for å verne og restaurere området som en naturlig del av Sørmarka.

Det aktuelle området ved Auglendstunnelen er  en tidligere myr som er drenert og nydyrket. En del av området er brukt som fyllområde for hageavfall og er infisert av invasive arter. Alt dette skal transformeres til et naturområde med våtmark og beplanting. Det vil styrke artsmangfoldet i Sørmarka og det vil gi brukerne nye og spennende naturopplevelser.

Hovedbildet: Fra folkemøtet på Auglendshøyden i august 2019 der samtlige stemte for bedre vern av Sørmarka.

Foto: Området ved Auglendstunnelen blir bevart som grøntområde og skal restaureres med våtmark og beplanting.

Forrige nyhet

Valdalen tilbake er mulig

12. oktober 2021

Det er mulig å få tilbake Valdalen i Røldal som har ligget under vann i 60 år. Det er teknisk og økonomisk mulig, mener eksperter i Naturvernforbundet. Og det kan skje uten tap av kraftproduksjon.

Neste nyhet

Gratulerer Stavanger!

5. november 2021

Etter ni måneder med totalrenovering framstår Mostun som en flunkende perle i Mosvatnparken. Vi gratulerer byggherre Stavanger Eiendom og inviterer til Åpen Dag på søndag.