Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Broen til framtiden: Energi og jordbruk i det grønne skiftet

Broen til framtiden: Energi og jordbruk i det grønne skiftet

6. oktober 2021

Naturvernforbundet og Grønn by inviterer til konferansen Broen til framtiden på Mostun natursenter 18. november. Her vil lokalt næringsliv, politikere, fagforeningene, miljøbevegelse, bønder, forskere og andre møtes for å diskutere hvordan vi kan skape en rettferdig klimaomstilling i Rogaland.

Hvordan skaffe nok ren energi uten å ofre naturen? Og hva skal til for å få til omlegging til mer klimavennlig matproduksjon? Disse spørsmålene søker vi å få svar på når lokalt næringsliv, politikere, fagforeningene, miljøbevegelse, bønder, forskere og andre møtes på Mostun natursenter for å diskutere hvordan vi kan skape en rettferdig klimaomstilling i Rogaland.
 
Dagen deles inn i to hovedtemaer – energi og jordbruk. Bolk 1 varer fra 08.30 -12.15 og i denne bolken skal vi diskutere energiforsyning i nasjonalt og internasjonalt perspektiv, muligheter og utfordringer knyttet til ren energi (inkludert sol- og havvind) og energieffektivisering. I Bolk 2 fra 13.00 -15.30 tar vi for oss bærekraftig matproduksjon og klimaomstilling av landbruket.
 
Arrangementet er støttet av Broen til framtiden-samarbeidet som jobber nasjonalt for en rettferdig omstilling og grønne arbeidsplasser.
 
Bekreftede innledere: Anders Bjartnes (Norsk klimastiftelse), Jan Olav Andersen (El og IT Forbundet), Helleik Syse og Harald Røstvik (UiS) Trond Furenes (Lyse Energi), Tore Strandskog (Nelfo), Nils Vagstad (Nibio), Chr. Anton Smedshaug (AgriAnalyse), Torbjørn Nordland (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Lise Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), Marit Epletveit (Rogaland Bondelag), Bothild Nordsletten (Bondevennen) og Truls Gulowsen (Naturvernforbundet).
 
Program og flere detaljer kommer, men du kan allerede nå sikre deg en plass i salen. Det er gratis å delta. Arrangementet vil også bli strømmet.

Forrige nyhet

Solenergi i landbruket

29. september 2021

Denne høsten arrangerer vi en informasjonskampanje om solenergi i landbruket på vegne av Klimanettverk Jæren. I nettverket deltar kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Fylkeskommunen og Statsforvalteren i Rogaland deltar med fagkompetanse.

Neste nyhet

Valdalen tilbake er mulig

12. oktober 2021

Det er mulig å få tilbake Valdalen i Røldal som har ligget under vann i 60 år. Det er teknisk og økonomisk mulig, mener eksperter i Naturvernforbundet. Og det kan skje uten tap av kraftproduksjon.