Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Solenergi i landbruket

Solenergi i landbruket

29. september 2021

Denne høsten arrangerer vi en informasjonskampanje om solenergi i landbruket på vegne av  Klimanettverk Jæren. I nettverket deltar kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Fylkeskommunen og Statsforvalteren i Rogaland deltar med fagkompetanse.

Foto: Kverneland energi

Gjennom satsingen arrangerer vi i høst/vinter 4 informasjonsmøter med geografisk spredning i nettverkets nedslagsfelt. I tillegg har vi produsert en brosjyre med tema solenergi i landbruket. Ett møte er allerede avholdt på Varhaug, og samlet 25 tilhørere. Neste møte blir arrangert på Mostun den 27. oktober.

En av grunnene til at vi gjør dette er at Norges bondelag har en ambisjon om at norsk landbruk skal bli fossilfritt innen 2030. Økt bruk av solenergi vil være et bidrag i dette arbeidet.

Det er mange gode grunner til å satse mer på sol som energikilde. Solenergi kan bidra til å løse utfordringer vi har med klimaendringer og naturinngrep, og det gir både en nærings- og bærekraftsgevinst. For landbruket betyr det også å ta eierskap til en innsatsfaktor. Økt bruk av robotteknologi og elektrifisering av maskinparken også på gårdsbruket fører med seg økt energibehov.

Det er i tillegg gunstig at flere gårdsbruk har store, skyggefrie og sørvendte takflater som er perfekte for solenergianlegg. Bygninger i landbruket utgjør ca 30% av alle takflater på bygg i Norge, så potensialet som kan hentes ut her er stort.

For å støtte fram denne satsingen gis det tilskudd til bønder gjennom Innovasjon Norges program Fornybar energi i landbruket. Det gis inntil 25% av totalkostnad i støtte (maks 1 000 000) til bønder som tar i bruk bla. solenergi i driften. Tilskudd gis til gårdsanlegg med næringsformål og aktiv landbruksdrift, samt et forbruk på minimum 25 000 kWh i næringssammenheng. Anlegget må være dimensjonert slik at mest mulig av produsert energi brukes på gården. Tilskudd må forhåndssøkes, og har blitt så populært at en bør være tidlig ute med å søke!

Har du spørsmål knyttet til temaet, ta kontakt med Sissel Norheim som er rådgiver i Naturvernforbundets prosjekt Solsats: sissel.norheim@naturvernforbundet.no /958 46 070

Se brosjyren vi har laget her: Solenergi i landbruket_brosjyre

Foto: Kverneland energi

Forrige nyhet

"Natur på torsdag" er tilbake igjen!

28. september 2021

Etter et drøyt år med utsettelser og avlysninger kan vi endelig ønske velkommen til spennende foredrag på Mostun i foredragsserien "Natur på torsdag".

Neste nyhet

Broen til framtiden: Energi og jordbruk i det grønne skiftet

6. oktober 2021

Naturvernforbundet og Grønn by inviterer til konferansen Broen til framtiden på Mostun natursenter 18. november. Her vil lokalt næringsliv, politikere, fagforeningene, miljøbevegelse, bønder, forskere og andre møtes for å diskutere hvordan vi kan skape en rettferdig klimaomstilling i Rogaland.