Velg en side
 1. Hjem
 2. Nyhetene
 3. Uakseptabel vetorett truer naturvernet

Uakseptabel vetorett truer naturvernet

9. april 2021

Viktige naturområder som Preikestolen, Viglesdalen og 14 andre områder av nasjonalparkplanen blir skrinlagt fordi lokale kommuner har satt foten ned.

– Her er det åpenbart ikke verneverdiene som har betydning, men det til enhver tid sittende flertall i kommunen. Slik kan vi ikke ha det, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbudnet.

Miljødirektoratet la denne uken fram forslag til nye nasjonalparker. Det foreslås opprettelse av fire nye nasjonalparker, utvidelse av åtte eksisterende nasjonalparker og omgjøring av seks landskapsvernområder til nasjonalpark. Hele seksten områder er imidlertid ute av verneprosessen fordi lokale kommuner sier nei.

– Vi står midt i en global naturkrise og må verne mer natur for å ivareta det biologiske mangfoldet og sikre verdifulle økosystemtjenester. Da er det uholdbart at verneverdier vekkprioriteres slik praksis er blitt i Norge, sier Håpnes.

I 2016 ble behovet for supplerende vern dokumentert i stortingsmeldingen om naturmangfold. I 2019 ble fylkesmennene bedt om å spille inn forslag til nasjonalparker og andre verneområder. Etter en kort prosess sto Miljødirektoratet igjen med et anbefalt vern av 275 nasjonalparker og andre verneområder. På oppdrag fra Klima – og miljødepartementet  kontaktet Miljødirektoratet 77 berørte kommuner til å si sin mening om de foreslåtte nasjonalparkene. Et stort antall kommuner sa nei, noe som førte til at seksten områder ble tatt ut av nasjonalparkplanen. Miljødirektoratet foreslår kun å gå videre med positive kommuner.

Rogaland er blant fylkene som blir særlig rammet av kommunenes motvilje. Samtlige kommuner sa nei, noe som har medført at Preikestolen, Kvitladalen-Bjordalen, Viglesdalen  og Frafjordheiane er ute av nasjonalparkplanen.

– Hvis denne prosessen skal være avgjørende for hva som blir vernet eller ikke ligger supplerende verneplan an til å ende i et gedigent magaplask. Det er oppsiktsvekkende om regjeringen overlater naturvernet til kommunene når FNs naturpanel har erklært naturkrise og anmodet nasjonalstatene om verne den naturen vi har igjen, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Bakgrunn:

 • NNV’s landsmøte på Hamar i 2011 krevde at arbeidet med en supplerende verneplan må iverksettes for å fylle hullene i nåværende verneplaner.
 • I 2016 kommer stortingsmeldingen om naturmangfold der behovet for supplerende vern blir dokumentert.
 • I 2019 ble fylkesmennene bedt om å spille inn verneforslag, ikke bare nasjonalparker. Miljødirektoratet får 1300 verneforslag. 700 blir umiddelbart luket bort og henvist til eventuelt frivillig vern (skog) .
 • Det står igjen 600 verneforslag fra fylkesmennene.
 • I det endelige forslaget fra Miljødirektoratet er det anbefalt vern av 275 nasjonalparker og andre verneområder.
 • I Rogaland foreslo direktoratet 30 nye verneområder hvorav fire nasjonalparker – Viglesdalen i Hjelmeland, Preikestolsområdet i Strand, Hjelmeland og Sandnes og Kvitlen-Bjordal i Bjerkreim, Gjesdal og Sirdal.
 • I tillegg foreslo direktoratet at Frafjordheiane landsvernområde ble omgjort til nasjonalpark.
 • Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima – og miljødepartementet  å sjekke de berørte kommuners syn på nasjonalparkvern, dvs nye nasjonalparker, utvidelse av eksisterende og omgjøring fra landskapsvern til nasjonalpark.
 • I «dialogmøtene» Miljødirektoratet har hatt med 77 kommuner viser det seg at et stort antall kommuner sier nei, blant annet samtlige kommuner i Rogaland.
 • Miljødirektoratet foreslår å gå videre med positive kommuner og droppe de negative. Det foreslås opprettelse av fire nye nasjonalparker, utvidelse av åtte eksisterende nasjonalparker og omgjøring av seks landskapsvernområder til nasjonalpark.
 • Hele seksten områder er imidlertid ute av nasjonalparkprosessen fordi lokale kommuner sier nei.

Se Miljødirektoratets forslag her: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/april-2021/nye-nasjonalparker-foreslas-utredet/

 

Foto: Flemming Stene

Forrige nyhet

Mindre kø og bedre miljø med Ålgårdbanen

29. mars 2021

Næringsforeningen i Stavanger frykter endeløse bilkøer når E39 fra Hove til Bråstein skal utbygges til fire-felt motorvei. Naturvernforbundet har løsningen: Gjenåpne Ålgårdbanen og bygg en vei som sparer natur, matjord og klima.

Neste nyhet

Hubroen på Karmøy får leve!

16. april 2021

Omkjøringsvegen på Åkra er lagt på historiens skraphaug! Norges mest omtalte hubropar slipper å få en ny veg i nabolaget, bøndene beholder jorda si og den utryddingstruede kystlyngheia får leve videre.