Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Hubroen på Karmøy får leve!

Hubroen på Karmøy får leve!

16. april 2021

Omkjøringsvegen på Åkra er lagt på historiens skraphaug! Norges mest omtalte hubropar slipper å få en ny veg i nabolaget, bøndene beholder jorda si og den utryddingstruede kystlyngheia får leve videre.

Slik velger vi å tolke beslutningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som ble publisert i går. KMD krever at Karmøy kommune og vegeier Rogaland fylkeskommune må gjøre nye konsekvensutredninger fordi kunnskapsgrunnlaget er for svakt. Først når dette er gjort vil KMD ta endelig stilling til statsforvalterens innsigelse mot omkjøringsvegen.

Kommunen og fylkeskommunen må altså bruke nye millioner på utredninger av et prosjekt der utfallet fortsatt er helt åpent. KMD kan komme til å kreve en svært dyr tunnel- eller kulvertløsning som det ikke fins penger til Haugalandspakken eller i fylkeskommunens stramme samferdselsbudsjett.

Vi tror omkjøringsvegen i realiteten er parkert og at vi kan heise det grønne seiersflagget!

Her følger et sentralt utdrag fra brevet til statsråd Nikolai Astrup:

“Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at de vurderinger som er gjort av mulige tunnel-/kulvertløsninger som alternativ til en ren dagløsning gjennom Breiabakka, ikke er tilstrekkelige. Departementet viser i den forbindelse til miljømyndighetenes påpekning av de svært store negative virkningene av en dagløsning, samt usikkerheten knyttet til konsekvenser for hydrologisk forhold av de ulike løsningene, og hvordan dette kan påvirke både naturtyper og Heiavatnet naturreservat. Det vises også til Miljødirektoratets vurdering av manglende oppdatert kartlegging av arter, først og fremst fugl”, samt

“…Trafikkanalysene må også oppdateres, da de utgjør et vesentlig kunnskapsgrunnlag for sammenlikningene.”

Hele brevet kan du lese her Innsigelse til reguleringsplan for fv.47 Åkra sør – Veakrossen_15apr2021

Forrige nyhet

Uakseptabel vetorett truer naturvernet

9. april 2021

Viktige naturområder som Preikestolen, Viglesdalen og 14 andre områder av nasjonalparkplanen blir skrinlagt fordi lokale kommuner har satt foten ned. – Her er det åpenbart ikke verneverdiene som har betydning, men det til enhver tid sittende flertall i kommunen. Slik kan vi ikke ha det, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbudnet.

Neste nyhet

Solenergiforening avdeling Rogaland

19. april 2021

Gjennom prosjekt Solsats jobber vi for å få økt bruk av solenergi i Rogaland. Vi er derfor veldig fornøyd med at Solenergiforeningen nå starter opp en lokal arbeidsgruppe i Rogaland.