Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Solenergiforening avdeling Rogaland

Solenergiforening avdeling Rogaland

19. april 2021

Gjennom prosjekt Solsats jobber vi for å få økt bruk av solenergi i Rogaland. Vi er derfor veldig fornøyd med at Solenergiforeningen nå starter opp en lokal arbeidsgruppe i Rogaland.

Både Solenergiforeningen og Naturvernforbundet i Rogaland jobber med å nå ut med informasjon om solenergi til sluttbrukere, og vi ønsker å jobbe frem et godt regelverk og rammebetingelser for både bransje og sluttbrukere. Det er veldig kjekt at vi nå kan samle det lokale initiativet og kompetansen som er i Rogaland. Organisasjonene samarbeider om å få arbeidsgruppen opp og stå. Representant fra Naturvernforbundet/Solsats er Sissel Norheim (sissel.norheim@naturvernforbundet.no) og for Solenergiforeningen er det Tore Hassel (rogaland@solenergi.no).

Foreløpig eksisterer arbeidsgruppen som en Facebookgruppe, men målet er å gjennomføre et åpnet møte for alle interesserte så snart smittesituasjonen tillater det. Vi kommer tilbake med mer informasjon både på vår hjemmeside og på Facebook når dato foreligger. Etterhvert håper vi å sammen arrangere informasjonsmøter, kurs og andre utadrettede aktiviteter. Har du en idé eller et engasjement knyttet til solenergi så vil vi gjerne ha deg med på laget!

Inntil videre håper vi alle med interesse for solenergi vil bli med i gruppen: Norsk Solenergiforening – Rogaland

Forrige nyhet

Hubroen på Karmøy får leve!

16. april 2021

Omkjøringsvegen på Åkra er lagt på historiens skraphaug! Norges mest omtalte hubropar slipper å få en ny veg i nabolaget, bøndene beholder jorda si og den utryddingstruede kystlyngheia får leve videre.

Neste nyhet

Meir kantsone langs elvane

20. april 2021

Det biologiske mangfaldet er under sterkt press også i kulturlandskapet, men viss me gjer plass til litt natur mellom areala av dyrka mark kan mange artar finna seg godt til rette blant åker og eng. For å stoppa tapet av artar i jordbrukslandskapet er det heilt naudsynt å ha bøndene med på laget.