Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Mindre kø og bedre miljø med Ålgårdbanen

Mindre kø og bedre miljø med Ålgårdbanen

29. mars 2021

Næringsforeningen i Stavanger frykter endeløse bilkøer når E39 fra Hove til Bråstein skal utbygges til fire-felt motorvei. Naturvernforbundet har løsningen: Gjenåpne Ålgårdbanen og bygg en vei som sparer natur, matjord og klima.

Vi foreslår at Ålgårdbanen gjenåpnes først slik at togene kan avlaste E39 mens den bygges ut. Vi foreslår at E39 oppgraderes i eksisterende trase til en trafikksikker to-tre felts veg med fysisk midtdeler og planfrie kryss. Strekningen Hove-Osli holder allerede en slik standard. Ved Osli og Bråstein foreslår vi at sideveier samordnes og at det bygges to nye og mer kompakte planfrie kryssløsninger. Mellom Kongeparken og Limavatnet legges ny E39 i tunnel.

Med en slik løsning kan Ålgård få et dobbelt så raskt kollektivtilbud som i dag, en sikrere E39, bedre trafikkflyt, lavere kostnad, mindre bompenger, færre og mindre inngrep i landskapet og mindre tap av matjord. Det er kort og godt en løsning som alle interesser vinner på.

Erfaringer fra andre land viser at gjenåpning av nedlagte baner har stor suksess. Det samme kan skje ved gjenåpning av Ålgårdbanen som har et trafikkpotensiale på mellom 500.000 og 1,4 millioner reiser i året, avhengig av frekvens.

Den nesten 12 kilometer lange banen mellom Ganddal og Ålgård ble åpnet i 1924 og kostet 2,7 millioner kroner. I 1955 ble persontrafikken innstilt, mens godstrafikken blir avsluttet i 1988. Flere politiske partier har med ujevne mellomrom foreslått å gjenåpne Ålgårdbanen, men det har aldri blitt lagt kraft og tyngde bak kravet. Veibygging har alltid hatt første prioritet  i regionen. Nå ønsker BaneNor å fjerne Ålgårdbanen fra jernbanekartet og frigjøre traseen til andre formål.

(Vedtatt av fylkeslagets årsmøte 2021)

Bildet: Ålgårdbanens trase er stort sett intakt og blir i dag brukt som turvei.

Forrige nyhet

Kvernaland er feil sted for datasenter

29. mars 2021

Naturvernforbundet mener Kvernaland er et uegnet sted for lokalisering av kraftkrevende industri og at det fins andre aktuelle steder, blant annet Gismarvik i Tysvær, som langt bedre tilfredsstiller kravene vi mener må settes til etablering av denne type industri.

Neste nyhet

Uakseptabel vetorett truer naturvernet

9. april 2021

Viktige naturområder som Preikestolen, Viglesdalen og 14 andre områder av nasjonalparkplanen blir skrinlagt fordi lokale kommuner har satt foten ned. – Her er det åpenbart ikke verneverdiene som har betydning, men det til enhver tid sittende flertall i kommunen. Slik kan vi ikke ha det, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbudnet.