Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Stavanger er hettemåkekommunen!

Stavanger er hettemåkekommunen!

28. mai 2020

Hvor mange hettemåker er det på Måkeholmen i Mosvatnet? Det er det vanskelig å vite eksakt ved å telle fra land. Men nå vet vi svaret takket være fotograf Espen Mills.

Bildet han har tatt i vår viser at det er ca 570 hettemåker på holmen. Det er mer enn våre egne tellinger som har variert mellom 350 og 400 individer. I tillegg til de 570 er det alltid et antall individer som ligger på vatnet eller som er ute på matjakt i nærområdet. Andedammen har også en hekkebestand på mellom 30 og 40 par.

I vår var vi bekymret for hekkebestanden. Hettemåkene kom til Mosvatnet i begynnelsen av mars, men tok seg uvanlig god tid før de satte seg på holmen og startet med reirbygging. En stund fryktet vi at dette var et dårlig tegn, men nå er alt som det bør være. Holmen på Mosvatnet opprettholder sin posisjon som Rogalands største hekkekoloni og det har vi grunn til å være stolte av. Ryddingen av holmen har vært et særdeles  effektivt tiltak for å legge til rette for en art som er utryddingstruet og som står på den nasjonale rødlista som «sårbar».

Stavanger kommune har i vedtatt budsjett for 2021 satt av tre millioner kroner til utvidelse av måkeholmen i Mosvatnet. Når det blir gjennomført vil det være plass til minst en dobling av dagens hekkebestand. Hettemåka aspirerer sterkt til å bli utnevnt til Stavangers kommunefugl!

De som har levd en stund kan huske at det var flere tusen hettemåker på myra i Madlaleiren. Myra har grodd igjen og hettemåkene har for lengst forlatt åstedet. Hålandsholmen i Hålandsvatnet var også en kjent lokalitet med en stor hekkebestand, men også denne er forlatt for lengst. I Stavanger-området kan det år om annet dukke opp mindre hekkekolonier på Vassøy (Torvmyrå), ved Boganesholmene og på enkelte små holmer i Byøyene og Hundvåg.

Bildet: Det er ikke mye ledig plass på måkeholmen i Mosvatnet. Dette bildet viser ca 570 hettemåker og en enslig knoppsvane. Foto: Espen Mills/espenmills.no

Forrige nyhet

Rogalandsnaturen på 8 minutt

28. april 2020

Nå kan du få en rask innføring i Rogalands- og Jærnaturen, levert via skjerm rett hjem i egen stue!

Neste nyhet

Lukkede anlegg sparer leppefisk

10. juni 2020

Naturvernforbundet mener at det må settes en stopper for fiske etter leppefisk til bruk i oppdrettsvirksomhet, som truer fiskebestander og økosystem. Naturvernforbundet vil også påpeke at dersom næringen tvinges inn i lukkede anlegg, slik Naturvernforbundet ber om, så vil man ikke ha behov for rensefisk i det hele tatt.