Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Lukkede anlegg sparer leppefisk

Lukkede anlegg sparer leppefisk

10. juni 2020

Naturvernforbundet mener at det må settes en stopper for fiske etter leppefisk til bruk i oppdrettsvirksomhet, som truer fiskebestander og økosystem. Naturvernforbundet vil også påpeke at dersom næringen tvinges inn i lukkede anlegg, slik Naturvernforbundet ber om, så vil man ikke ha behov for rensefisk i det hele tatt.

Denne uttalelsen, fremmet av Naturvernforbundet i Rogaland, ble vedtatt av landsstyret i Norges Naturvernforbund på møte 7. juni. I uttalelsen heter det blant annet at «omfanget av kommersielt fiske etter leppefiskartene bergnebb, berggylt, gressgylt og rødnebb har eksplodert de siste årene. Det intensive fisket foregår med teiner og ruser rundt nes og øyer i fjordene våre og praktisk talt tømmer områder for fisk. Det kan gi drastiske endringer i én artsbestand, og hele økosystemet kan komme i ubalanse. Leppefisk er mat for større fisk, sel, oter og sjøfugl. Forsvinner den på grunn av overfiske, forsvinner maten til de andre artene.»

Uttalelsen ble også lagt fram og vedtatt på årsmøtet i fylkeslaget tirsdag 9.juni.

Les hele uttalelsen her: Landsstyret NNV 7.juni 2020 – Vedtatt uttalelse om oppdrett og leppefisk

Foto: Rudolf Svensen/uwphoto.no

Forrige nyhet

Stavanger er hettemåkekommunen!

28. mai 2020

Hvor mange hettemåker er det på Måkeholmen i Mosvatnet? Det er det vanskelig å vite eksakt ved å telle fra land. Men nå vet vi svaret takket være fotograf Espen Mills.

Neste nyhet

Gode alternative til vindkraft på land

16. juni 2020

Fossil energibruk skal fasast ut dei neste 20 år. Det er mogeleg dersom me satsar stort på energisparing, energieffektivisering, oppgradering av gamle vasskraftverk og tar i bruk meir solenergi, heiter det i ein uttale frå årsmøtet i fylkeslaget.