Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Gode alternative til vindkraft på land

Gode alternative til vindkraft på land

16. juni 2020

Fossil energibruk skal fasast ut dei neste 20 år. Det er mogeleg dersom me satsar stort på energisparing, energieffektivisering, oppgradering av gamle vasskraftverk og tar i bruk meir solenergi, heiter det i ein uttale frå årsmøtet i fylkeslaget.

Årsmøtet meiner utbygginga av vindkraft i Rogaland ikkje er akseptabel. Den storstilte utbygginga de siste 10 åra har stor negative konsekvensar for uberørt natur, friluftsliv og dyre- og planteliv. Natur- og klimakrisa løysast ikkje ved å rasere natur og artsmangfald.

«Gitte konsesjonar må trekkast tilbake der bygging ikkje er sett i gang eller vilkåra i konsesjonen ikkje blir oppfylt. Konsesjonar blir fleire stader endra undervegs utan at det er stilt krav til skikkelege undersøkingar og utan at det blir tatt omsyn til naturfaglege råd», heiter det mellom anna i uttalen frå årsmøtet som ble halden på Mostun natursenter 9.juni.

Heile uttalen kan du lese her: Vindkraft- vedtatt uttalelse årsmøte NiR 9.juni 2020 

Forrige nyhet

Sommer ved Mosvatnet

16. juni 2020

Det blir for mange en annerledes sommer i år, også for oss på Mostun. Mange vil tilbringe ferien hjemme og vi skal derfor tilby et gratis aktivitetstilbud slik at alle kan få en opplevelsesrik Stavangersommer.

Neste nyhet

Mostun skal renoveres!

17. juni 2020

I dag flagger vi på Mostun - huset skal totalrenoveres!