Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Står politikerne ved sine løfter?

Står politikerne ved sine løfter?

20. mai 2021

26. august i 2019 lovte representanter fra ti partier i Stavanger bystyre at de ville verne Sørmarka som friområde og samtidig arbeide for å utvide friområdet. Nå kommer testen.

Politikerne skal nemlig ta stilling til en ny reguleringsplan for Sørmarka idrettspark. I planen er det foreslått at et område ved tunnelinnløpet til sykkelstamveien skal utbygges til sykkelbane. Dette området er friområde, men vist som et framtidig idrettsanlegg i gjeldende kommuneplan.

Naturvernforbundet, Forum for natur og friluftsliv og Sørmarkas Venner mener at  det uregulerte området må reguleres til friområde og tilrettelegges som våtmarksområde. Området er en gammel myr som er drenert og brukt til grasproduksjon av en lokal bonde. Stavanger Høyre er enig med natur- og friluftsorganisasjonen og ønsker området tatt ut av planen for Sørmarka idrettspark.

Høyre står altså ved sitt løfte som ble avgitt foran 300 tilhørere på folkemøtet på Auglendshøyden 26.august. Om de øvrige ni partiene står ved sin løfter gjenstår å se når saken kommer til politisk behandling med det første. Det er i hvert fall ingen tvil om hva de sluttet seg til foran et stort og engasjert publikum. Organisasjonene sendte nemlig ut et kort referat fra folkemøtet der vi ba partienes representanter om å reservere seg dersom de hadde fått kalde føtter. Ingen av partiene trakk seg og følgelig er det følgende løfte som gjelder:

*Vi går inn for å sikre/verne Sørmarka som friområde

*Vi vil arbeide for utvide / tilbakeføre arealer til friområdet

*Vi vil legge til rette for å øke /fremme artsmangfoldet i Sørmarka

 

Sørmarka-løftet fra 2019 ble avgitt av følgende politikere:

Kari Nessa Nordtun (Ap), John Peter Hernes (Høyre), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Håkon Fossmark (Miljøpartiet De Grønne), Mimir Kristjansson (Rødt), Paal Kloster (SV), Dagny Sunnanå Hausken (Senterpartiet), Anne Kristin Bruns (KrF), Jan Erik Søndeland (Venstre) og Karl W. Sandvig (Pp).

Referat fra møtet kan leses her.

Vår høringsuttalelse til plan 2691 kan leses her

Forrige nyhet

Eksperiment med svært høg risiko

30. april 2021

Oppdrettsanlegg i det værharde farvannet vest for øya Alstein i Randaberg kan få katastrofale konsekvenser dersom det havarerer. Politikerne må avvise oppdrettsøknaden fra Bremnes Seashore, ber Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening i en høringsuttalelse.

Neste nyhet

Verdens miljødag markeres på Mostun natursenter

25. mai 2021

Verdens miljødag er 5. juni og har blitt markert siden 1972. Dagen ble etablert for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Naturvernforbundet i Rogaland og FN-sambandet har markert dagen sammen i flere år. I år går denne markeringen av stabelen på Mostun natursenter den 6. juni.