Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Slik kan du skrive en god klage

Slik kan du skrive en god klage

Karmøybuen Gunvar Mikkelsen har hatt stor suksess med å bruke naturmangfoldloven i klagesaker. Her er hans beste tips.

Om du tenker å klage på en vedtatt reguleringsplan bør du vurdere følgende:

Er det rødlistede arter eller naturtyper som ikke er en del av kunnskapsgrunnlaget i reguleringsplanen?
Er naturverdiene i det aktuelle området såpass store at det vil kunne medføre endringer i reguleringsplanen eller at den kan bli forkastet?
Er det alternativer løsninger som ikke er vurdert godt nok i planvedtaket?

Og kan det dokumenteres at stadig nedbygging over tid påvirker arter og naturtyper negativt i et område?

 

Hvis du bestemmer deg for å skrive en klage på planvedtaket må du tydelig og helt konkret få fram hva du mener er feil i saken og hvorfor du mener det er feil.

Belys faktum godt; f.eks. at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for vedtaket ikke stemmer overens med virkeligheten (nmfl §8). At  de samlede konsekvensene for naturen av planvedtaket og tidligere tiltak i området er store (nmfl §10). At det finnes alternative lokaliteter med mindre konsekvenser for naturen som ikke er utredet (nmfl §12)

 

Se også etter prosessuelle feil i et vedtak, for eksempel at vurderinger etter nmfl §§8-12 ikke er gjort på en tilfredsstillende måte.

 

Dette er hovedpunktene i Gunvar Mikkelsens «klageoppskrift». Det er mye mer og framfor alt; det er flere konkrete enkeltsaker du kan høste mye nytte av. Alt dette finner du i hans foredrag på Mostun natursenter torsdag 26.oktober.

 

Bilde: Gunvar Mikkelsen orienterer presse, naturvernere og naboer om naturverdiene på Krokhaugen der Karmøypolitikere ønsker å bygge nye Vea barneskole. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Sjøfuglene seiret på Alstein!

18. oktober 2023

Det blir ikke oppdrettsanlegg utenfor det fuglerike havområdet ved øya Alstein i Randaberg kommune. Det har Miljødirektoratet bestemt etter en klage fra Statsforvalteren i Rogaland.

Neste nyhet

Skog er meir enn tømmer

13. november 2023

Naturvernforbundet meiner det er nok granskog i Suldal som det er og er sterkt imot eit treslagsskifte frå furu- eller lauvskog til gran.