Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Sjøfuglene seiret på Alstein!

Sjøfuglene seiret på Alstein!

Det blir ikke oppdrettsanlegg utenfor det fuglerike havområdet ved øya Alstein i Randaberg kommune. Det har Miljødirektoratet bestemt etter en klage fra Statsforvalteren i Rogaland.

Bremnes Seashore ønsket å lokalisere et nytt, stort anlegg med åpne merder like sør for Alstein som inngår i Jærstrendene landskapsvernområde. Alstein er en fuglerik øy med en stor hekkekoloni av toppskarv. Hele farvannet rundt øya er et viktig hekke-, myte og overvintringsområde for flere truete og sårbare sjøfuglarter, skriver Miljødirektoratet i sin avgjørelse som er endelig. Men det er ikke dermed sagt at det aldri kan komme et oppdrettsanlegg i området. Det er den konkrete søknaden direktoratet har forholdt seg til og beslutningen er fattet på grunnlag av bestemmelser i forurensingsloven.

 

– En stor og veldig viktig seier, fastslår Kjetil Nilsen, styremedlem i Naturvernforbundet i Rogaland.

 

Han og gode medspillere fra Norges Jeger- og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk forening (nå Birdlife) har jobbet over lang til med å samle dokumentasjon fra området som er brukt i klager og tilgjengeliggjort på en interaktiv nettside Vern Alstein (vern-alstein.no). Randabergbuer mobiliserte også sterk motstand mot planene ledet av  Anne Kalvig, Cecilie Gustavsen og Alexander Rugert-Raustein. Det ble samlet inn 662 underskrifter mot «monsteroppdrettsanlegget» og arrangert demonstrasjon på Sandestranda.

 

Da er det ekstra kjekt at miljømyndighetene hørte på alle oss som forsvarte naturens interesser i havet ved Alstein!

 

Forrige nyhet

Hurra for hummerfredning!

3. oktober 2023

Fiskeridirektoratet har opprettet tre hummerfredningsområder i Stavanger. Dermed kan Rogaland nå skilte med seks hummerfredningsområder fordelt på fire kommuner.

Neste nyhet

Slik kan du skrive en god klage

27. oktober 2023

Karmøybuen Gunvar Mikkelsen har hatt stor suksess med å bruke naturmangfoldloven i klagesaker. Her er hans beste tips.