Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Skadene i Røldal og Suldal må rettes

Skadene i Røldal og Suldal må rettes

12. februar 2021

For 60 år siden bygde Norsk Hydro ned vann og vassdrag i Røldal og  øvre Suldal for å skaffe til veie kraft til aluminiumsverket på Karmøy. Den gang ble det ikke stilt krav til skånsom utbygging. Krav til minstevannføring i elvene var ikke tema. Valdal med 18 seterbruk ble druknet i en stor demning. Røldalsvatnet har en reguleringsdam på hele 17 meter. Dette  er i sum  brutale inngrep som har negative konsekvenser naturen og for dagliglivet til røldølene.

Konsesjonen for Røldal-Suldal anleggene løper ut i 2022. Hydro og Lyse har etablert et nytt eierselskap og søker om en tidsubegrenset konsesjon på uendrede vilkår. Det må ikke skje!

Naturvernforbundet, WWF, DNT, Norsk Friluftsliv, NJFF og Sabima har i et fellesbrev stilt krav om at konsesjonen enten må fornyes eller at det blir pålagt full vilkårsrevisjon. Det er den eneste måten å rette grove feil og mangler ved de massive kraftutbyggingene. Naturvernforbundet i Rogaland har gitt en tilleggsuttalelse der vi mener at Røldal-Suldalverkene må bli underlagt ny konsesjonsbehandling etter dagens krav til god naturforvaltning.

Fellesuttalelsen kan du lese her: Naturvernforbundet_Sabima_DNT_NJFF_WWF_Norsk Friluftsliv_skriftlig innspill_Røldal-Suldal

NiRs tilleggsuttalelse kan du lese her: NiR Røldal-Suldal omgjøring av konsesjon_innspill

 

Artikkelbilde: Før neddemmingen var Valdal i Røldal en vakker og aktiv setergrend med 18 seterbruk. Alt ble lagt under vann. Foto: Røldal.info

Forrige nyhet

La elva få leve!

25. januar 2021

Ved Osane sør i Sandsavatnet har Småkraft AS fått konsesjon  for å bygge kraftverk ved  å utnytte fallet mellom Grunnevatn og Botnavatn. Det er ett av få vassdrag  i Suldalsheiane som fortsatt renner fritt etter at Ulla-Førre utbyggingene ble fullført på 1980-tallet. Et vakkert og lite berørt elvelandskap med store naturkvaliteter. 

Neste nyhet

Utvid Enovastøtten til husholdninger!

18. februar 2021

Verden trenger mer natur, både for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter og økosystemer. Samtidig må vi over på 100 prosent fornybar energi slik at vi unngår skadelig global oppvarming med de negative konsekvensene det får for mennesker og natur. Da må vi skaffe fornybar energi på den mest miljøvennlige måten, og det kan vi gjøre fra våre tusen hjem.