Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. La elva få leve!

La elva få leve!

25. januar 2021

Ved Osane sør i Sandsavatnet har Småkraft AS fått konsesjon  for å bygge kraftverk ved  å utnytte fallet mellom Grunnevatn og Botnavatn. Det er ett av få vassdrag  i Suldalsheiane som fortsatt renner fritt etter at Ulla-Førre utbyggingene ble fullført på 1980-tallet. Et vakkert og lite berørt elvelandskap med store naturkvaliteter. 

Da Småkraft søkte om bygging av kraftverket i 2006 protesterte Suldal kommune, Naturvernforbundet og Stavanger Turistforening. Men NVE ga konsesjon og etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet ble konsesjonen bekreftet i 2015.

Nå har Småkraft søkt om å få forlenget konsesjonen med fem år, til 2025. Naturvernforbundet mener søknaden må avslås. Utbygger har hatt mer enn nok tid på å realisere konsesjonen og har ingen gode argumenter for utsettelsen. Naturvernforbundet mener Småkraft må søke konsesjon på ny dersom man ønsker å gjennomføre en utbygging.   

Les uttalelsen her: Uttale til Småkraft AS sin søknad om forlengelse av frist for byggestart for konsesjon av Osane Kraftverk, Suldal kommune, Rogaland.

Foto: Småkraft AS ønsker å regulere elva mellom Grunnevatn og Botnavatn. Foto: Rune Folkvord

Forrige nyhet

Måkeholmen i Mosvatnet – en suksesshistorie

9. desember 2020

I 2009 hekket det ikke en eneste måke på Måkeholmen i Mosvatnet. Ti år seinere, i 2020, er Måkeholmen hjem for Rogalands største hekkebestand av den utryddingstruete hettemåka. Hvordan kunne det skje?

Neste nyhet

Skadene i Røldal og Suldal må rettes

12. februar 2021

For 60 år siden bygde Norsk Hydro ned vann og vassdrag i Røldal og  øvre Suldal for å skaffe til veie kraft til aluminiumsverket på Karmøy. Den gang ble det ikke stilt krav til skånsom utbygging og inngrepene har ført til negative konsekvenser for naturen og dagliglivet til røldølene.