Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Rydding av plastforurensing etter Ryfast

Rydding av plastforurensing etter Ryfast

6. april 2020

-Ikke tilfredstillende, sier Fylkesmannen om oppryddingen av plast etter Ryfast. Naturvernforbundet i Strand fant nylig store mengder “ryplast” i Jørpelandsvågen og meldte fra om funnene til Fylkesmannen.

Det dukker stadig opp plastfiber og skyteledninger etter Ryfastutbyggingen, flere år etter at Statens vegvesen har fått pålegg om å rydde opp. Naturvernforbundet i Strand rapporterte nylige funn av armeringsfiber og plastlunter i Jørpelandsvågen til Fylkesmannen.

I svaret er Fylkesmannen tydelige på at oppryddingen ikke er tilfredsstillende, og spesifiserer at pålegget av 26.07.2016 som bl.a krever at Statens vegvesen er ansvarlig for rydding “inntil det kan dokumenteres at oppryddingen er tilfredsstillende” fortsatt gjelder, og videresender henvendelser om funn til Statens vegvesens kontakt for ytre miljø.

Hele svaret til Naturvernforbundet i Strand kan leser her: Tilbakemelding plan fremtidig rydding plastforurensing etter Ryfast

Vi oppfordring publikum om å melde inn funn av Ryplast til oss med stedsangivelse, beskrivelse av funn og ledsaget av bilder. Naturvernforbundet i Rogaland vil deretter videresender informasjonen til Fylkesmannen. Funn meldes til rogaland@naturvernforbundet.no eller 416 83 238 

 

Forrige nyhet

Tuntreet som ble insektshotell

3. april 2020

En gang for over hundre år siden begynte et lite bjørketreet å vokse ved Mosvatnet. Allerede i 1935 var bjørka vokst seg stor som en kjempe, og det var et flott tuntre på Mostun.

Neste nyhet

Rogalandsnaturen på 8 minutt

28. april 2020

Nå kan du få en rask innføring i Rogalands- og Jærnaturen, levert via skjerm rett hjem i egen stue!