Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Pukkverk forurenser

Pukkverk forurenser

Flere pukkverk og massefyllinger i Rogaland bidrar til forurensende utslipp til vann og sjø. Bedriftenes egenkontroll er lite verdt.

Naturvernforbundet i Strand har over flere år reagert på Dalen steinbrudd ved Jørpeland. Lokallaget har dokumentert gjentatte ganger at det slippes ut knust steinstøv til vann og vassdrag. De skarpe partiklene kan skade fisk og annet dyreliv der de renner ut til Jørpelandsvassdraget. Stangeland Maskin som eier steinbruddet, erkjenner at det kan skje utslipp over tillatte verdier, men at prøvene de tar er innenfor verdiene. Naturvernforbundet mener prøvene er verdiløse dersom de blir tatt under normale forhold når avrenningen er liten eller blir fanget opp av sedimenteringsbasseng. Det er ved styrtregn, langvarig regn eller snøsmelting at steinstøvet blir spylt ut i naturen. Naturvernforbundet konstaterer at dette problemet er ikke Statsforvalteren opptatt av å løse.

Dalen pukkverk er ikke alene. For ikke lenge siden ble det meldt om steinstøv i bekken i Tøgjevågen i Strand. Utslippet stammer fra pukkverket i Nordmarka. Fra Eigersund er det tidligere i år meldt om utvasking av sedimenter til Rekedalsbekken som går gjennom Rekedal naturreservat. Utslippet skal stamme fra et sedimenteringsbasseng knyttet til en godkjent massefylling oppstrøms naturreservatet.

I Sandsfjorden reagerer La Sandsfjorden leva! på at Norsk Stein avd. Jelsa forurenser fjorden uten at det får konsekvenser. Foreningen mener at det er dokumentert at det er ukontrollerte utslipp av  steinstøv i sjøen som Statsforvalteren burde reagert på. Det skjer ikke. I stedet får Norsk Stein midlertidig tillatelse til å øke produksjonen fra 12 til 13 millioner tonn fordi det ifølge bedriften, ikke skal medføre økte utslipp til ytre miljø. Foreningen er kritisk til bedriftens påstander, men mest av alt opprørt over La Sandsfjorden leva! ikke er tatt med på høring. Foreningen representerer naboer og hyttefolk i nærområdet til steinbruddet.

Bildet: Avrenning fra Dalen steinbrudd 23.januar i år. Foto: Naturvernforbundet i Strand

Forrige nyhet

Flertall mot natur i Bokkaskogen

31. januar 2023

Bokkaskogen skal få en ny asfaltbane og de nyplantete trærne må vike, har politikerflertallet i Stavanger bestemt. Naturvernforbundet har påklaget vedtaket.

Neste nyhet

Lokallag i Suldal stiftes torsdag 9. mars

21. februar 2023

Velkommen til stiftingsmøte av Naturvernforbundet i Suldal torsdag 9. mars 2023 kl 19.00 på Kulturhuset i Suldal.