Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Lokallag i Suldal stiftes torsdag 9. mars

Lokallag i Suldal stiftes torsdag 9. mars

Velkommen til stiftingsmøte av Naturvernforbundet i Suldal torsdag 9. mars 2023 kl 19.00 på Kulturhuset i Suldal.

Program for dagen:

1. Velkommen og innleiing: Roy Høibo

2. Om Naturvernforbundet i Rogaland: Erik Thoring

3. Om Vassdragsvern/revisjon av vassdragsutbyggingar: Rune Folkvord (Strand)

4. Open diskusjon om kva ein skal fokusera på i Suldal. Møter, foredrag, turar etc.

5. Val av 3 styremedlemer og 1 varamedlem.

6. Enkel servering

Interimstyret v/ Roy Høibo, Eva Songe Pausen og Rune Roalkvam

 

Skuleungar kartleggjer Lovrabekken i Erfjord. Foto: Jarle Lunde

Skuleungar kartleggjer Lovrabekken i Erfjord. Foto: Jarle Lunde

Hovedbildet: Kvildalsdalen – populært turområde i urørt natur. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Pukkverk forurenser

14. februar 2023

Flere pukkverk og massefyllinger i Rogaland bidrar til forurensende utslipp til vann og sjø. Bedriftenes egenkontroll er lite verdt.

Neste nyhet

Bygg kabel i sjø og på land

28. februar 2023

Regionalnettet mellom Nord-Jæren og Veland i Strand skal oppgraderes til 132 kV. Naturvernforbundet og FNF-Rogaland anbefaler at mest mulig av nettet blir lagt i sjø og i jord.