Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Bygg kabel i sjø og på land

Bygg kabel i sjø og på land

Regionalnettet mellom Nord-Jæren og Veland i Strand skal oppgraderes til 132 kV. Naturvernforbundet og FNF-Rogaland anbefaler at mest mulig av nettet blir lagt i sjø og i jord.

Det er Lnett som søker om bygging av det nye nettet og har foreslått en rekke ulike trasévalg på strekningen fra Stølaheia i Stavanger via Mekjarvik og over Ryfylkeøyene til Veland i Strand. Mellom Stølaheia og Mekjarvik har Lnett anbefalt luftspenn på hele strekningen. Organisasjonene har ytret seg negativt til luftspenn.

Fra Mekjarvik og til Rennesøy mener vi at hele strekningen må gå i sjøkabel via Dysjalandsvågen mellom Mosterøy og Askje. Kabelen kommer i land nord for Vikevåg og skal gå i luftspenn til ny transformatorstasjon ved E39 på Nordbø. Det nye spennet skal erstatte et eksisterende luftspenn på strekningen.

Fra Nordbø på Rennesøy mener organisasjonene at kabelen må legges i jord i en planlagt sykkel og gangveg til Laksevika. Derfra i sjøkabel til Ladstein på Finnøy. I land på Finnøy må kabelen legges i en planlagt gang- og sykkelveg fram til Judaberg.

Fra Judaberg foreslår organisasjonene sjøkabel rundt Fogn til Kuneset i Strand og jordkabel videre til den nye transformatorstasjonen på Veland ved Fiskå.

Etter høringsrundene er avsluttet skal Lnett presentere sine anbefalte alternativer for NVE som gjør vedtak. NVE sitt vedtak kan påklages og blir endelig avgjort i OED.

Hele uttalelsen kan leser her: Uttalelse-Strand-Finnoy-Nordbo

Foto: En del av mastejungelen på Fogn blir sanert hvis ny 132 kV linje blir bygd i sjøen rundt øya. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Lokallag i Suldal stiftes torsdag 9. mars

21. februar 2023

Velkommen til stiftingsmøte av Naturvernforbundet i Suldal torsdag 9. mars 2023 kl 19.00 på Kulturhuset i Suldal.

Neste nyhet

Besøkssenter våtmark Jæren søker naturveileder!

8. mars 2023

Har du et engasjement for å formidle om natur, og særlig rettet mot barn? Da må du lese videre! Vi ansetter en naturengasjert formidler for en 3-årig stilling på 50%, med muligheter for utvidelse av stillingsprosent.