Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Flertall mot natur i Bokkaskogen

Flertall mot natur i Bokkaskogen

Bokkaskogen skal få en ny asfaltbane og de nyplantete trærne må vike, har politikerflertallet i Stavanger bestemt. Naturvernforbundet har påklaget vedtaket.

Naturvernforbundet mener det er dokumentert og sannsynliggjort  at omgjøring av et naturområde til asfaltert idrettsbane vil svekke eller skade naturmangfoldet i Bokkaskogen. Stasforvalteren er av samme oppfatning og frarår byggingen av aktivitetsområdet «på grunn av planens negative innvirkning på naturmangfoldet (fugl, flaggermus, eksisterende trær og dyreliv).

I 2020 gjorde utvalg for miljø og utbygging (UMU) vedtak om å fjerne den gamle asfaltbanen og beplante området med trær for å styrke det biologiske mangfoldet. Beplantingen ble gjennomført, men i 2022 ombestemte politikerne seg etter forslag fra Frode Myrhol (Fp). Da hadde kommunen allerede brukt nær en halv million kroner på å gjennomføre vedtaket fra 2020. Nå skal det asfalteres i skogen og de nyplantete trærne skal flyttes ut til kantene. Eksperter mener også at en ny runde med graving og bruk av tunge kjøretøyer kan føre til ny skade på gammelskogens rotsoner.

Denne snuoperasjonen går fullstendig  på tvers av kommunens egne mål og ambisjoner for bevaring av natur. Det er heller ikke i samsvar med nasjonal og internasjonal avtaler om å økt naturvern og naturrestaurering. Naturvernforbundet mener at vedtaket er i strid med flere bestemmelser i naturmangfoldloven og har derfor påklaget vedtaket.  

Naturvernforbundets klage kan leses her: her

Forrige nyhet

Vinterjobb på Mostun

10. januar 2023

Gaute Eiterjord er tilsett hos oss i januar for å arbeida med formidling av våtmarker og naturmangfald.

Neste nyhet

Pukkverk forurenser

14. februar 2023

Flere pukkverk og massefyllinger i Rogaland bidrar til forurensende utslipp til vann og sjø. Bedriftenes egenkontroll er lite verdt.