Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Nei til elektrifisering av norsk sokkel

Nei til elektrifisering av norsk sokkel

29. mars 2021

Naturvernforbundet i Rogaland meiner det er galt å elektrifisere eksisterande oljefelt med fornybar energi fra land.

Våre fornybare energiressurser på land må ikkje brukast til å oppretthalde produksjon av olje og gass. Elektrifisering av sokkelen vil kunne kreve store naturfientlege utbygginger av fornybar energi i norsk natur. Elektrifisering kan likevel nyttast der det kan kombineres med utvikling av fornybar energi til havs. Kraftbransjens ønske om elektrifisering er klart knytta til at elektrifiseringen vil gi ei auke av straumprisane. Dette har fleire negative effekter. Energiintensiv industri kan bli flagga ut til land som bruker fossil energi, noe som vil gi stor negativ klimaeffekt. Økte priser på strøm kan gi grunnlag for ytterligere nye konsesjoner for naturraserende vindkraft på land. NiR krever stans i bygging av meir vindkraft i norsk natur på land.

(Vedtatt av fylkeslagets årsmøte 2021)

Foto: Naturvernforbundet meiner det er galt å elektrifisere Troll-feltet og andre anlegg på norsk sokkel med forbybar energi frå land.

Forrige nyhet

Hallgeir tar to nye år

18. mars 2021

Det er åpenbart kjekt og meningsfullt å sitte i styret i fylkeslaget siden alle ønsker gjenvalg, kommenterte styreleder Hallgeir Langeland på årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland 16. mars. Han og de øvrige som sto på valg ble enstemmig gjenvalgt av årsmøtet.

Neste nyhet

Kvernaland er feil sted for datasenter

29. mars 2021

Naturvernforbundet mener Kvernaland er et uegnet sted for lokalisering av kraftkrevende industri og at det fins andre aktuelle steder, blant annet Gismarvik i Tysvær, som langt bedre tilfredsstiller kravene vi mener må settes til etablering av denne type industri.