Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Hallgeir tar to nye år

Hallgeir tar to nye år

18. mars 2021

Det er åpenbart kjekt og meningsfullt å sitte i styret i fylkeslaget siden alle ønsker gjenvalg, kommenterte styreleder Hallgeir Langeland på årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland 16.mars. Han og de øvrige som sto på valg ble enstemmig gjenvalgt av årsmøtet.

Hallgeir ble valgt som styreleder på årsmøtet i 2015 og har altså takket ja til to nye år som fylkeslagets leder. Det samme gjorde styremedlemmene som var på valg i år, Wenche Skorge, Ellen Jepson og Hugh Clarke. Varamedlemmene velges for ett år om gangen, og samtlige ble gjenvalgt ved akklamasjon. Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:

Hallgeir Langeland, styreleder.
Styremedlemmer: Randi Storhaug, Kjetil Nilsen, Ellen Jepson, Wenche Skorge og Hugh Clarke:.
Varamedlemmer: Stein Johan Warland, Ingeborg Vrenne, Bothild Åslaugsdotter Nordsletten og Lena Forgaard.

Årsmelding for 2020, budsjett for 2021 og virksomhetsplan for 2021 ble vedtatt uten endringer. Det samme gjaldt fem forslag til årsmøteuttalelser. Disse er tidligere lagt ut et annet sted på denne siden.

Valgkomiteen for 2021/22 fikk følgende sammensetning: Per Terje Haaland (gj.v.) Sissel Norheim (gj.v.) og Håkon Fossmark (ny). Revisor Reidar Seland, KPMG ble gjenvalgt for to nye år.

Årsmøtet ble avsluttet med overrekkelse av blomst og vin til Erik Thoring som ble ansatt som daglig leder for 20 år siden.

Det deltok i alt 12 medlemmer  på det fysiske årsmøtet i Inge Steensland Hus og i snitt 10 personer fulgte årsmøtet som ble strømmet på Facebook.

Bildet: Det nye styret i NiR, f.v. Ellen Jepson, Stein Johan Warland, Randi Storhaug, Erik Thoring (daglig leder), Ingeborg Vrenne, Kjetil Nilsen, Hugh Clarke og styreleder Hallgeir Langeland. Disse var ikke tilstede: Wenche Skorge, Lena Forgaard og Bothild Nordsletten. Foto: Espen Mills

Forrige nyhet

Thoring i 20 år

16. mars 2021

I disse dager er det 20 år siden Erik Thoring ble tilbudt og takket ja til en 50 % stilling som daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland. 2. april 2001 startet han på en reise som har utviklet organisasjonen til den vi kjenner i dag.

Neste nyhet

Nei til elektrifisering av norsk sokkel

29. mars 2021

Naturvernforbundet i Rogaland meiner det er galt å elektrifisere eksisterande oljefelt med fornybar energi fra land.