Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Thoring i 20 år

Thoring i 20 år

16. mars 2021

I disse dager er det 20 år siden Erik Thoring ble tilbudt og takket ja til en 50 % stilling som daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland. 2. april 2001 startet han på en reise som har utviklet organisasjonen til den vi kjenner i dag.

Eneste ansatt fram til 2013

Erik kom fra jobben som journalist ved Nationens Stavanger-redaksjon, men hans engasjement for naturen startet ikke ved ansettelsen. Allerede som barn var naturen en altoppslukende interesse. Han ble hektet på fuglekikking som 11 åring, var aktiv i Natur og Ungdom i ungdomstiden, og har hele sitt voksne liv vært en stor pådriver i Naturvernforbundet i Rogaland.

Erik var eneste ansatt frem til 2013, og tok over en organisasjon med ca 1000 medlemmer og en nedadgående medlemstrend. I dag er det ca 4,2 årsverk i Naturvernforbundet i Rogaland og ved utgangen av 2020 var medlemstallet på over 2500, og det er stigende!

Klassisk naturverner med mange kampsaker

Det er nesten ikke et tema innenfor naturvern som Erik ikke kjenner til, og han kjenner naturområdene i Rogaland som sin egen bakgård. Han er sannsynligvis den eneste som har besøkt samtlige verneområder i Rogaland. Det gjorde han som del av arbeidet med boka Smykkene i Rogalandsnaturen, som han utgav i 2018. Det er det klassiske naturvernet som står hans hjerte nærmest, selv om organisasjonen også favner tema knyttet til både klimasaken og ansvarlig forbruk.

Erik har vært med å skrive utallige høringsuttalelser, ytret seg i media, stilt på foredrag og utrettelig kjempet for bevaring av natur. Selv om han gjerne hadde sett at stillingen som daglig leder primært skulle omfatte kampen for de viktige politiske natursakene, så inngår også en rekke andre oppgaver i stillingen. Det er mange administrative oppgaver knyttet til driften av Mostun natursenter, arbeidsgiveransvaret som følger av å ha flere ansatte i staben og autorisasjonen knyttet til drift av Besøkssenter våtmark Jæren. Renoveringen av Mostun natursenter hadde nok ikke kommet i stand uten Eriks langvarige kamp for senteret. De fleste i en tilsvarende situasjon ville sannsynligvis flyttet fra senteret allerede da det viste seg at husets forfatning var i vesentlig dårligere stand enn det en trodde ved innflytting.

Erik er også utrettelig involvert i det praktiske arbeidet knyttet til skjøtsel både på Marøy, hekkeholmen i Mosvatnet, Tastaveden, slåttemarka på Mostun mm. Hans journalistbakgrunn kommer også til nytte, da han er redaktør for medlemsbladet vårt Rygjavern. I tillegg kommer alle de store og små sakene knyttet til henvendelser fra publikum. Ringer telefonen tar han seg alltid tid til en prat eller en diskusjon i kampen mot utbygginger i uberørt natur, samt for å sikre grøntområder og naturmangfold.

Gir seg aldri

Det er en kjensgjerning at de fleste politiske sakene en jobber med for å verne naturen ender med nederlag. Det er heldigvis ikke grunn god nok til å stanse Eriks engasjement. Han liker å fokusere på seire mer enn nederlag. Det er også viktig å huske på at den langvarige innsatsen i naturvernbevegelsen har vært med å dra systemet mot en moderne og bedre naturforvaltning. Det i seg selv kan innkasseres som en liten seier.

En raus og kunnskapsrik ja-mann

Erik er en kunnskapsrik og engasjert daglig leder med mange baller i luften. På det jevne er humøret stabilt godt og smittende, og engasjementet likeså. Skulle det gå en kule varmt i kampens hete, så tar det heldigvis ikke lang tid før smilet igjen sitter løst. Han øver seg fortsatt på å delegere – etter 12 år med eneansvar som ansatt tar det gjerne like mange år før en er trygg på å overlevere noen ansvarsområder til kollegaer.

Erik har hele livet engasjert seg for å ta vare på naturen og miljøet i Rogaland. Få enkeltpersoner har betydd mer for natur- og miljøvernet i Rogaland disse årene.

Hovedbildet: Erik fra ansettelsesåret 2001 – på stand for Naturvernforbundet

Bildet under: Erik gjødsler sedumtaket på Inge Steenslands hus – en av mange oppgaver som daglig leder 

Forrige nyhet

Rogaland på kryss og tvers i Rygjavern

15. mars 2021

Vil du vite hva som skjer på naturvern- og klimafronten i Rogaland? Da kan dere være nyttig å lese fylkeslagets tidsskrift Rygjavern.

Neste nyhet

Hallgeir tar to nye år

18. mars 2021

Det er åpenbart kjekt og meningsfullt å sitte i styret i fylkeslaget siden alle ønsker gjenvalg, kommenterte styreleder Hallgeir Langeland på årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland 16. mars. Han og de øvrige som sto på valg ble enstemmig gjenvalgt av årsmøtet.