Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Nei til elektrifisering av NOA, Fulla og Krafla

Nei til elektrifisering av NOA, Fulla og Krafla

25. juni 2021

Naturvernforbundet sine fylkeslag i Hordaland og Rogaland er kritiske til landstrømsanlegg til felta nord for Alvheim (NOA), Fulla og Krafla.

De planlagte plattformene vil ved elektrifisering med kraft fra land utløse et effektbehov på 40 MW i 2026, med en gradvis opptrapping til 140 MW i 2029.

Brenning av en halv milliard oljefat fra Krafla, NOA og Fulla oljefelt vil bidra til nye globale utslipp av 215 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer 4,3 ganger Norges samlede CO2-utslipp i 2020. Energien som kreves for å drive produksjonen i Nordsjøen utgjør bare 2% av utslippene fra oljen i et livsløpsperspektiv, så å drifte olje- og gassplattformene med fornybar kraft har ingen innvirkning på utslippa fra de 98 resterende prosent av olja som blir eksportert.

Vi mener at nye oljefelt uansett ikke er godt nytt for klimaet, og elektrifisering av fossilindustrien er ikke en klok og framtidsrettet prioritering av fornybar strøm. For å bidra til oppnåelsen av 1,5 gradersmålet oppfordrer Naturvernforbundet på det sterkeste om å skrinlegge planene om ny oljeproduksjon på NOA, Fulla og Krafla, og trekka tilbake lisensen.

For å si noe om hvilke ringvirkninger elektrifisering av oljefelta vi ha kan vi se på hva dette vil utgjøre på land. Legger vi til grunn at feltene har en brukstid på 5000 timer i året (dette kan variere avhengig av hvor jevn produksjonen er), får vi følgende estimat for strømbruk i 2026 og 2029:

  • 2026: 200 GWh/0,2 TWh i året. Svarer til: Den årlige strømbruken til 12 500 husstander
  • 2029: 700 GWh/0,7 TWh i året. Svarer til: Den årlige strømbruken til 43 750 husstander

Disse tallene viser at kraftbehovet til NOA/Krafla er gigantisk, og vil sluke enorme mengder kraft som i stedet må prioriterest til reell klimaomstilling på land.

Det er all grunn til å vente at elektrifisering av sokkelen også vil utløse store og negative ringvirkninger for naturen. Ettersom vi sterkt fraråder elektrifisering fra land er det ikke gitt innspill til trasévalgene i planen. Det får vi heller komme tilbake til dersom det blir aktuelt.

Fylkeslagenes felles høringsuttalelse som du kan lese i sin helhet her: Naturvernforbundet Hordaland og Rogaland fråsegn NOA, Krafla.

Foto: Gismarvik i Tysvær. Ett av de foreslåtte alternativene for plassering av transformatorstasjon

Forrige nyhet

Det urbane fuglelivet

17. juni 2021

Hva vet du egentlig om det rike fuglelivet i Stavanger, bortsett fra at du kanskje irriterer deg over måken som stjeler isen din på sommeren?

Neste nyhet

Avslag i Alstein-saken!

28. juni 2021

Statsforvalteren nektet fredag 25. juni å gi utslippstillatelse til Bremnes Seashore AS og de kontroversielle planene om et gigantisk oppdrettsanlegg utenfor Alstein i Randaberg kommune. Naturvernforbundet i Rogaland har kjempet aktivt mot planene i mange år, og er kjempefornøyd med avslaget.