Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Mosvatnet – størst i Rogaland

Mosvatnet – størst i Rogaland

Mosvatnet i Stavanger har den største hettemåkekolonien i Rogaland. Men det var bare drøyt en halv unge per reir som kom på vingene.

Det er landets fremste hettemåkespesialist, Sindre Molværsmyr fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA) som la fram  tallene på et foredrag på Mostun torsdag. Han har i samarbeid med Naturvernforbundet overvåket kolonien i Mosvatnet med webkamera og dronefoto. Årets koloni talte 364 reir som er en nedgang sammenliknet med 2021. Da ble det estimert om lag 400 reir. Årets kartlegging viste at et sted mellom 185 og 271 unger vokste opp. Det er en ungeproduksjon på mellom 0,5 og 0,8 unger per reir. Hvis bestanden skal øke må produksjonen være over en unge per reir i snitt.

– Hettemåka er en kritisk truet art og vil i det lange løp ikke klare seg. Hvis vi skal unngå at arten dør ut trenger hettemåkene vår hjelp. Vi må slutte å bygge ned hettemåkenes leveområder og vi må legge til rette aktuelle hekkelokaliteter og sikre at flere unger kommer på vingene, oppsummerer Sindre.

Når det gjelder predasjon i kolonien på Mosvatnet er det klart at rotter tar en del egg og at det muligens har vært en streifmink innom kolonien og forsynt seg. Kanskje har også et sildemåkepar knabbet noen unger i kolonien.

Onsdag 8. juni fikk Sindre varsel om at hele kolonien var på vingene hvilket er et typisk tegn på at en bakkpredator er på ferde. Men da han sjekket filmopptaket fra denne dagen, fikk han seg en overraskelse. Årsaken til forstyrrelsen var en packraft-padler! Hettemåkene tåler fint trafikken på land, for den er de vant med. Men en padler på vatnet skapte fullstendig panikk i kolonien. Trolig har den episoden ført til tap av unger i den mest sårbare tida.

Det er ikke lov å ferdes på Mosvatnet uten tillatelse fra grunneier, altså Stavanger kommune. Når Mosvatnet om kort tid blir biotopvernet vil all slik ferdsel bli ulovlig og straffbar.

For 30 år siden ble det anslått at Norge hadde et sted mellom 20 og 30 000 par hekkende hettemåker. Årets kartlegging viser at den nasjonale bestanden er på i underkant av 7000 par. Og enda mer foruroligende er det at ungeproduksjonen er for lav til å opprettholde og øke bestanden.

Rogaland har den nest største hekkebestanden i Norge etter Oslo og Viken. I Rogaland har Mosvatnet den desidert største hekkebestanden med 364 reir i år. Nummer to på lista er Eivindholstjørna i Time som talte 202 reir. I år talte Sindre Molværsmyr 1236 hekkende hettemåkepar i Rogaland.

Hettemåkeprosjektet ble støttet av Statsforvalteren i Rogaland og Stavanger kommune.

Forrige nyhet

Pinlig Stavanger!

23. november 2022

I 2012 finansierte Stavanger kommune byggingen av en flytende fugleholme i Mosvatnet i påvente av en permanent øy. Fugleøya kom aldri og nå er den flytende holmen slept til land for å skrotes etter 10 års tjeneste.

Neste nyhet

La Moifjellet ligge i fred

10. januar 2023

Moifjellet i Bjerkreim er i spill igjen. 10 år etter at Olje- og energidepartementet (OED) sa nei til vindkraftutbygging på Moifjellet er Statkraft tilbake på banen med sterkt kontroversielle planer.