Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. La Moifjellet ligge i fred

La Moifjellet ligge i fred

Moifjellet i Bjerkreim er i spill igjen. 10 år etter at Olje- og energidepartementet (OED) sa nei til vindkraftutbygging  på Moifjellet er Statkraft tilbake på banen med sterkt kontroversielle planer.

Statkraft har inngått hemmelige økonomiske avtaler med grunneierne og Bjerkreims-ordfører Kjetil Slettebø (Sp) er i kjent stil positiv til planene. Til Aftenbladet sier han at det allerede er bygd mange vindturbiner i området og at noen flere vil gi ny verdiskaping i kommunen og at fortetting er positivt.

OED sa nei i 2012 fordi Moifjellet har de største og mest intakte kystlyngheiene i sør-fylket. Byggingen av veier, vindturbiner og kraftlinjer vil ha meget stor negativ konsekvens for en sterkt  truet naturtype, fastslo departementet. Begrunnelsen har enda større betydning i dag. Norge har nylig undertegnet en ny, internasjonal lov for å stanse den urovekkende raske ødeleggingen av natur. Arter står i fare for å bli utryddet, globalt og nasjonalt. Heiene i Bjerkreim er kjent for sin levekraftige bestand av den sterkt truede hubroen. Hubrobestanden er under hardt press fra de mange vindkraftanleggene som er bygd i Dalane og Høg-Jæren de siste årene.

Aftenbladet mener at vi er nødt til å stå på naturmangfoldets side og ber Statkraft om å legge bort sine planer om bygge enda flere turbiner i Dalane. Det er vi sjølsagt helt enige i.

Bildet: Området ved Moifjellet (i bakgrunnen) er en stor landskapsmosaikk med kystlynghei av nasjonal verdi (klasse A). Foto: Roy Mangersnes

Forrige nyhet

Mosvatnet – størst i Rogaland

12. desember 2022

Mosvatnet i Stavanger har den største hettemåkekolonien i Rogaland. Men det var bare drøyt en halv unge per reir som kom på vingene.

Neste nyhet

Vinterjobb på Mostun

10. januar 2023

Gaute Eiterjord er tilsett hos oss i januar for å arbeida med formidling av våtmarker og naturmangfald.