Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Mosvatn-databasen er oppdatert!

Mosvatn-databasen er oppdatert!

14. februar 2020

Vi har oppdatert vår naturdatabase for Mosvatnet med informasjon og interessante fakta om kulturminner og severdigheter rundt vatnet. Har du lyst til å lære mer? Bla videre!

Du kan for eksempel lese om steinskulpturen «Bølge I» (avbildet) – for hva skal de to store steinblokkene uti vatnet egentlig forestille?

«Bølge I», også kalt «Bølgen», består av to store steinblokker som er plassert oppå hverandre, og som ruver opp av vannet på utsiden av Andedammen. Steinblokkene er laget av bergarten larvikitt. Kikker du gjennom glipen mellom steinene, vil du oppdage opphavet til navnet – luftrommet er nemlig formet som en bølge. Skulpturen er bekostet av Olaf A. Olsens legat til forskjønnelse og vedlikehold av Mosvannsparken.

Eller hva med det lille røde pumpehuset? Klikk deg inn på databasen her: http://mosvatnet.mostun.no/ for å lese mer om dette og andre spennende severdigheter.

Forrige nyhet

Kunnskap tilsier en sørlig grense for iskanten

12. februar 2020

«Iskantsonen er vuggen til alt liv i det arktiske havet. Det har svært høy biologisk aktivitet. Området er det viktigste for mange arter, deriblant polartorsken, grønlandshvalen, hvalross, ismåke, flere selarter og isbjørn», skriver Wenche Skorge og Hallgeir H. Langeland.

Neste nyhet

Miljødirektoratet kritisk til Karmøyvei

3. mars 2020

Miljødirektoratet mener at planlagt veitrase på Karmøy vil få store negative konsekvenser for et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med nasjonale og vesentlige regionale natur-, friluftslivs- og landskapsverdier.