Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Klarer ærfuglen seg?

Klarer ærfuglen seg?

26. mars 2020

På hele kysten fra Hordaland og til Troms har ærfuglbestanden gått tilbake de siste 20 årene. Kontrasten er stor til Marøyene i Stavanger der det gjennom hele vinteren oppholder seg store flokker ærfugl.

Forrige uke var Erik Thoring på tur til øyene, og talte et sted mellom 150 og 170 individer likelig fordelt mellom hunner og hanner. Andelen ungfugler utgjorde 10-15 prosent av totaltallet. Ærfuglen hekker på flere holmer i Stavanger. Størst er antagelig hekkebestanden på Tjuvholmen i Byfjorden der vi årlig har registrert mellom 8 og 10 hekkende par.

Det er lite data å finne om ærfuglbestandens utvikling i Rogaland. Vi vet at bestanden var i vekst fram til slutten av 1900-tallet, men har så gått noe tilbake. Likevel er det både hyggelig og oppløftende å se store flak med ærfugl på sjøen eller i tette grupper på land slik som ved Marøyene.

Fugleforskere fra NINA mener at ærfuglbestanden i nord har kollapset fordi det er mangel på mat. Kystøkosystemet er i ulage. I tillegg kommer predasjon fra blant annet mink og havørn og forstyrrelser fra økende fritidsbåttrafikk.


Bildet i artikkelen er tatt fra Litle Marøy sommeren for to år siden. Da satt det en stor gjeng ærfuglhanner uvirksomme på land, mens mødrene passet barn et annet sted.

Forrige nyhet

Vær vaktsom - padder i veien!

20. mars 2020

Paddetrekket ved Litle Stokkavatn er kanskje ikke vårens vakreste, men definitivt blant de artigste.

Neste nyhet

Ingen kraftutbygging i Lusaheia

27. mars 2020

Gråfollåna i Lusaheia landskapsvernområde får renne som det alltid har gjort. Kraftutbygging i elva er uaktuelt, fastslår Miljødirektoratet.