Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Vær vaktsom – padder i veien!

Vær vaktsom – padder i veien!

20. mars 2020

Paddetrekket ved Litle Stokkavatn er kanskje ikke vårens vakreste, men definitivt blant de artigste.

Nå er tiden der paddene kommer ut av sine skjulesteder på land og kryper og kravler til nærmeste dam, vann eller tjern for å formere seg og føre slekten videre. Mens froskene er raske hoppere, er paddenes framdrift atskillig tregere. Derfor er de ekstra utsatt for å bli overkjørt av bil eller sykkel når de krysser en vei eller en sykkelsti.

Paddetrekket ved Litle Stokkavatn i Stavanger startet for få dager siden og aktiviteten er særlig stor i halvmørket på kveldstid. Vi anmoder derfor alle syklister og turgåere om å være særlig aktsomme slik at paddene overlever vandringen fra vipemarka på Stokka og til Litle Stokkavatn.

 

Forrige nyhet

Elektrifisering – oljeselskapenes negative miljøsatsing

10. mars 2020

Nå burde tiden være moden for å reversere beslutningen om elektrifisering av gass- og oljeplattformer.

Neste nyhet

Klarer ærfuglen seg?

26. mars 2020

På hele kysten fra Hordaland og til Troms har ærfuglbestanden gått tilbake de siste 20 årene. Kontrasten er stor til Marøyene i Stavanger der det gjennom hele vinteren oppholder seg store flokker ærfugl.