Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Klager på vedtak om Bokkaskogen

Klager på vedtak om Bokkaskogen

Naturvernforbundet har påklaget vedtaket om å asfaltere i Bokkaskogen i Stavanger. Forbundet mener at gjennomføringen av vedtaket må utsettes inntil grensene for det planlagte biotopvernområdet ved Mosvatnet er endelig fastsatt.

Det er Statsforvalteren i Rogaland som har igangsatt arbeidet med biotopvern av Mosvatnet og de omkringliggende omgivelser. I det foreløpige utkastet er det meste av Bokkaskogen tatt med. Men ingenting er offisielt før verneforslag med vernebestemmelser er endelig og blir lagt ut på høring. Å foregripe begivenhetene slik flertallet (FP, MDG, A, H og Sp) har gjort, er brudd på god forvaltningsskikk.

I flertallsvedtaket i UMU heter det at det skal bygges ny tennis- og basketbane der det nå er plantet trær.

Stavanger kommune har brukt en halv million kroner på å tilrettelegge og gjennomføre treplantingen. Hva det vil koste å flytte trær og asfaltere på ny sier vedtaket ingen ting om. Flertallspartiene har dessuten ignorert park- og idrettsetatens erfaringer og utfordringer med et idrettsanlegg i en skyggefull skog omgitt av høye trær. Det er en grunn til at det gamle anlegget ble lite brukt.

Naturvernforbundet mener at vedtaket også er i strid med kommunens uttalte ambisjoner og mål om klimakutt og å styrke naturmangfoldet. Konsekvensene av vedtaket er ikke forsvarlig opplyst og utredet. Det er ikke gjort kjent hva tiltaket vil koste i investeringer, drift og vedlikehold. Det foreligger ikke klimaregnskap for tiltaket.

Klagen kan du lese her: Stavanger kommune – klage vedtak i UMU sak 62-22 Bokkaskogen

Bildet: Ap, H, MDG, Sp og Fp vil bytte nyplantete trær med ny asfalt i Bokkaskogen. Naturvernforbundet har påklaget vedtaket.

Forrige nyhet

Vi søker naturinteresserte kaféverter

23. mai 2022

Vi er på jakt etter serviceinstilte og naturinteresserte ungdommer i rollen som kafé og aktivitetsvert!

Neste nyhet

Stor gjenbruksfest på torget i Stavanger

31. mai 2022

Med besteforeldrenes klimaaksjon i spissen arrangerte en rekke miljøorganisasjoner Gjenbruksfest i Stavanger lørdag 21. mai.