Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Jippi – Skurvedalen er vernet!

Jippi – Skurvedalen er vernet!

3. desember 2020

Nå er hele Skurvedalen i Lysefjorden vernet som naturreservat med verneformål skog. 

Det er ikke mer enn fire år siden at elva i Skurvedalen sto i fare for å bli regulert til kraftutbygging. Iherdig motstand fra Naturvernforbundet, Turistforeningen og andre gode støttespillere førte fram og nå er altså elva, skogen og mye annen vakker og verdifull natur vernet for alltid.

Også tre andre skogsområder i Rogaland har blitt naturreservater etter vedtak i regjeringen i forrige uke. Det gjelder Hylsskaret/Hylslia i Hylsfjorden i Suldal, Øyna ved Marvik i Sandsfjorden og Vikaneset i Saudafjorden. Sistnevnte er en kraftig utvidelse av eksisterende reservat.

Alle reservatene er et resultat av ordningen frivillig vern der grunneiere inngår avtale med staten om vern.

 

Hovedbildet: Skurvedalen naturreservat, Lysefjorden i Sandnes kommune

Artikkelbilde: Hylsskaret naturreservat, Suldal

Forrige nyhet

Dropp datasenter på Kvernaland!

25. november 2020

Forslag om datasenter på Kalberg og Kvernaland kom på befolkningen som lyn fra klar himmel. – Ikke i vår villeste fantasi kunne vi forestilt oss at noen skulle foreslå omfattende nedbygging av jordbruksarealer og flotte naturområder.

Neste nyhet

Måkeholmen i Mosvatnet – en suksesshistorie

9. desember 2020

I 2009 hekket det ikke en eneste måke på Måkeholmen i Mosvatnet. Ti år seinere, i 2020, er Måkeholmen hjem for Rogalands største hekkebestand av den utryddingstruete hettemåka. Hvordan kunne det skje?