Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Jippi! Øvre Skurvedalen blir reservat!

Jippi! Øvre Skurvedalen blir reservat!

29. mars 2019

Øvre del av Skurvedalen i Lysefjorden blir vernet som naturreservat. Fylkesmannen i Rogaland har inngått avtale om frivillig vern med grunneier. Naturvernforbundet jubler!

For halvannet år siden heiste vil flagget til topps da regjeringen bestemte at Skurvedalsåna ikke skulle bygges ut til kraftproduksjon. Det var en svært kjærkommen seier etter en intens kamp for å berge et av de siste urørte vassdragene i Lysefjorden.

Elva som renner ut i fjorden mellom fjellgårdene Bratteli og Bakken, løper gjennom en trang dal med flott og gammel furuskog. I 1992 ble denne skogen foreslått vernet som naturrservat i barskogplanen for Vest-Norge. Skurvedalen nådde ikke opp den gang. Desto gledeligere er det at det endelig skjer og at skogen og elva er like uberørt nå som den gang for snart 30 år siden.

Et skår i gleden er det at den andre store grunneieren i Skurvedalen, Forsand kommune, åpenbart ikke vil være med på frivillig vern. Overrasket er vi jo ikke fordi det politiske flertallet i Forsand har hatt en sterkt negativ holdning til vern. Trøsten er at Forsand går over i historien i 2020 og at den nye grunneier i Skurvedalen heter Sandnes kommune. Det gir oss store forhåpninger om at hele Skurvedalen blir naturreservat.

Forslaget om Skurvedalen naturreservat skal på høring. Det våger vi å kalle for en formalitet. Ingen har nemlig protestert da forslaget var ute på en første høringsrunde. Skurvedalen naturreservat skal konfirmeres av regjeringen. Kanskje det skjer allerede i løpet av året?

Den som venter på noe godt, venter sjelden forgjeves!

Les mer

Høyring Skurvedalen naturreservat.pdf (pdf-fil, 275 kB)

Forrige nyhet

Åpne Grannesbekken til Hafrsfjord

19. mars 2019

Hafrsfjord trenger å bli tilført rent, friskt vann. Det får ikke fjorden om sykeshusutbyggerne på Ullandhaug får det som de vil. De foreslår at alt overvann fra sykehusområdet skal gå i lukket...

Neste nyhet

Hele Skurvedalen kan bli vernet!

29. april 2019

Vår skuffelse over at ikke hele Skurvedalen blir vernet som naturreservat, kan snu seg til glede. Forsand kommune har nemlig tilbudt frivillig vern av nedre del av Skurvedalen.