Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Åpne Grannesbekken til Hafrsfjord

Åpne Grannesbekken til Hafrsfjord

19. mars 2019

Hafrsfjord trenger å bli tilført rent, friskt vann. Det får ikke fjorden om sykeshusutbyggerne på Ullandhaug får det som de vil. De foreslår at alt overvann fra sykehusområdet skal gå i lukket kulvert til fjorden. – Håpløst gammaldags tenkning, mener Naturvernforbundet.

Noen få kilometer fra Ullandhaug er Stavanger kommune i gang med å føre overvann fra Eiganes i åpne løsninger til Mosvatnet. Det skal bli bekk og dammer som renser vann og gir grunnlag for et rikt naturmangfold. Tidligere ti-års tabber der bekker ble lagt i rør under jorden skal reverseres av mange gode grunner. Men altså ikke på Ullandhaug.

Fra naturens side har det aktuelle byggeområdet på Ullandhaug blitt drenert gjennom Grannesbekken. På flyfoto fra 1960 kan bekken ses der den bukter seg gjennom jordbrukslandskapet fra Grannes rideskole og til utløpet i Grannesbukta naturreservat. I dag er det bare de siste 70-80 meterene av bekken som er åpen, resten er lukket i rør. Undersøkelser tyder på at sjøørreten gyter i bekken og at det kan gå ål der. Begge er sårbare arter som bør få bedre levekår enn det som tilbys i dag.

Grannesbukta naturreservat er et verneområde med internasjonal status, såkalt Ramsar-område. Norge har forpliktet seg til å forvalte området på en best mulig måte. Å føre mer vann inn i verneområdet fra et lukket rørsystem er dårlig, utdatert naturforvaltning.

Naturvernforbundet forventer at planleggerne utreder en gjenåpning av Grannesbekken som vil forbedre vannmiljøet og som vil være gunstig for vannlevende organismer og naturmiljøet.

Forrige nyhet

Kjekke fuglekasseverksted i nordfylket i vinterferien

4. mars 2019

Lyden av hammer mot spiker! Hvem hadde trodd det skulle bli en fast lyd på bibliotekene i nordfylket i skolens vinter- og høstferie?

Neste nyhet

Jippi! Øvre Skurvedalen blir reservat!

29. mars 2019

Øvre del av Skurvedalen i Lysefjorden blir vernet som naturreservat. Fylkesmannen i Rogaland har inngått avtale om frivillig vern med grunneier. Naturvernforbundet jubler!