Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Ikke behov for motorvei mellom Bokn og Sveio

Ikke behov for motorvei mellom Bokn og Sveio

Vegvesenet utreder bygging av fire felts motorvei over Haugalandet, fra Bokn i sør til Sveio i nord. Naturvern- og friluftsorganisasjonene mener planene er basert på urealistiske kalkyler for trafikkvekst og at prosjektet er i strid med nye statlige føringer for å begrense transportbehovet.

I planprogrammet som Statens vegvesen har hatt ute til høring er det lagt til grunn nær en tredobling av trafikkveksten mellom byene Stavanger, Haugesund og Bergen. Det er urealistisk og fremstår mest som et grep for å øke beregnet samfunnsøkonomiske nytteverdi av prosjekt, mener FNF-organisasjonene i Rogaland og Hordaland.

Organisasjonene fremmer følgende krav til planprogrammet:

Helt overordnet mener vi at minst ett 0+-alternativ må utredes som en del av det videre kommuneplanarbeidet – da på lik linje med andre alternativer. Med 0+-alternativ mener vi da å utbedre dagens veitrasé. Et slikt alternativ vil utvilsomt komme mye bedre ut når det gjelder ikke-prissatte konsekvenser for naturmangfold, naturressurser, landskap, friluftsliv, klimagassutslipp, osv. Et 0+-alternativ vil også ha et mye lavere konfliktpotensial overfor lokalbefolkningen, nærmiljøer, inklusiv turomåder – med de positive effekter som dette også vil medføre for folkehelsen, sammenlignet med å bygge en ny og konfliktfull vei i en helt ny trasé.

 

Les hele uttalelsen her: E39-Bokn-Sveio-planprogram_Uttalelse-fra-FNF-Rogaland-og-Hordaland_151223.pdf (fnf-nett.no)

 

Foto/illustrasjon:

Statens vegvesen skal utrede en fire felt motorvei mellom Bokn og Sveio. FNF-organisasjonene krever et alternativ som viser utbedring av eksisterende vei. Kart: Statens vegvesen

Forrige nyhet

Flyttblokk-kartet er tilbake

3. januar 2024

Etter mange års fravær er flyttblokk-kartet tilbake – tilgjengelig for alle og i ny design.

Neste nyhet

Vil du bli ny daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland?

9. januar 2024

Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) er den den største og eldste natur- og klimaorganisasjonen i fylket. Vi har 2500 medlemmer, fem lokallag og er det fjerde største fylkeslaget i Norges Naturvernforbund. Vi er fem fast ansatte og har kontor og forsamlingslokale på Mostun natursenter midt i byens mest brukte turområde ved Mosvatnet. Fylkeslaget har ansvar for driften av Besøkssenter våtmark Jæren og prosjektet «Våtmarksløftet».