Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Flyttblokk-kartet er tilbake

Flyttblokk-kartet er tilbake

Etter mange års fravær er flyttblokk-kartet tilbake – tilgjengelig for alle og i ny design.

Kort repetert: I perioden 2009 til 2011 kartla frivillige fra Naturvernforbundet alle flyttblokker i Stavanger som raget minst tre meter over bakken. På kartet finner du 182 registreringer. Flyttblokker eller kampesteiner som noen velger å si, er minner fra istiden. De fleste flyttblokkene i Stavanger er av bergarten fyllitt, mens de langreiste kampesteinene er av granitt og  gneis og kommer fra Ryfylke.

I 1959 fikk Rogaland Naturvern vernet fire flyttblokker etter datidens naturvernlov. Foreningen mente dette var viktige natur- og kulturminner som mange satt pris på i bylandskapet. De fire vernede Klovsteinen på Eiganes, Skrefsrudsteinen på Storhaug, Knutmannssteinen på Byhaugen og Vandresteinen på Våland. Disse flyttblokkene hadde ulike kulturhistoriske funksjoner og verdier, blant annet som grensesteiner.

Flyttblokkene var under press fra utbygging på 1950-tallet, og det samme er tilfellet i dag. Bare de siste ti årene er tre store, flotte kampesteiner blitt knust: Ørnasteinen ved Mosvatnet (Statens Vegvesen), Klovsteinen ved Hinnamarka (SUS) og Thorbjørnsensteinen (Sørmarka Arena).

Flyttblokk-kartet finner du på flyttblokk.no

Forrige nyhet

Julestengt på Mostun i romjula

18. desember 2023

Kontoret er stengt i romjula. Vi er tilbake den 2. januar.

Neste nyhet

Ikke behov for motorvei mellom Bokn og Sveio

3. januar 2024

Vegvesenet utreder bygging av fire felts motorvei over Haugalandet, fra Bokn i sør til Sveio i nord. Naturvern- og friluftsorganisasjonene mener planene er basert på urealistiske kalkyler for trafikkvekst og at prosjektet er i strid med nye statlige føringer for å begrense transportbehovet.