Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Hva vil skje med vipene på Austrått?

Hva vil skje med vipene på Austrått?

Vil vipene ved Svebestadveien på Austrått i Sandnes tåle en stor masseutfylling i sitt leveområde? Statsforvalteren i Rogaland mener ja og har avvist en klage fra Birdlife Rogaland og Naturvernforbundet.

Det er Høyland forsøksgård (NMBU) som har søkt om å arrondere et fuktig jordbruksareal ved bruk av steinmasser fra en entreprenør. De opprinnelige planene er redusert og den endelige søknaden omfatter et areal på 33 dekar og cirka 50 000 kbm fyllingsmasser. En del areal ved forsøksgården er allerede fylt med stein. Fyllingen skal være ferdig innen 2025 og fyllingen skal dekkes med jord og brukes til landbruksformål.
 
 
I dette området er det en fast hekkende vipebestand på tre til fire par. Området er attraktivt for vipene fordi det er en del fuktig mark. Spørsmålet er om tap av det fuktige området vil fortrenge vipene som er en kritisk truet art i rødlista? Birdlife og Naturvernforbundet frykter det, men Statsforvalteren mener at vipene blir ivaretatt. Det gjenstår å se hva som blir fasit.
 
 
Her er klagen fra Birdlife Rogaland og Naturvernforbundet i Rogaland
 
Her er klageavgjørelsen fra Sandnes kommune:
 
Her er klageavgjørelse fra Statsforvalteren:
 

Forrige nyhet

Stor gjenbruksfest på torget i Stavanger

31. mai 2022

Med besteforeldrenes klimaaksjon i spissen arrangerte en rekke miljøorganisasjoner Gjenbruksfest i Stavanger lørdag 21. mai.

Neste nyhet

Ålgårdbanen må gjenåpnes

7. juni 2022

Jernbanedirektoratet vurderer å stryke Ålgårdbanen fra det nasjonale banenettet. Det er en dårlig ide mener Naturvernforbundet i Rogaland og Ålgårdbanens Venner i en felles høringsuttalelse. Banen som har vært uten drift i flere ti år, bør gjenåpnes mener de to organisasjonene.