Velg en side
 1. Hjem
 2. Nyhetene
 3. Ålgårdbanen må gjenåpnes

Ålgårdbanen må gjenåpnes

Jernbanedirektoratet vurderer å stryke Ålgårdbanen fra det nasjonale banenettet. Det er en dårlig ide mener Naturvernforbundet i Rogaland og Ålgårdbanens Venner i en felles høringsuttalelse. Banen som har vært uten drift i flere ti år, bør gjenåpnes mener de to organisasjonene.

Her er organisasjonenes mange gode grunner for gjenåpning av Ålgårdbanen:

 • Ålgårdbanen vil gi et raskere og mer attraktivt kollektivtilbud enn buss. Særlig åpenbare vil fordelene være i rushtida.
 • Bane og buss vil styrke kollektivtilbudet. Erfaringene fra Jærbanen viser at buss og bane utfyller hverandre.
 • Mer enn halvparten av trafikken på E39 retning Sandnes er lokaltrafikk fra Ålgård og Figgjo. Ålgårdbanen kan ta en betydelig del av denne trafikken og bidra til å oppfylle storbyenes nullvekstmål i transportarbeidet. Det er vinn vinn.
 • Eksisterende banetrasé ligger der klar for gjenbruk. Kostnadene er betydelig lavere enn å bygge fire-felt motorvei fra Hove til Ålgård.
 • Byggingen av Ålgårdbanen kan skje uten tap av matjord.
 • Ålgård-Figgjoområdet er et regionalt prioritert utviklingsområde for bolig- og næringsutbygging. Ålgårdbanen kan bidra til å gjøre området enda mer attraktivt. Det vil styrke passasjergrunnlaget.
 • Økt utbygging i Ålgård-Figgjoområdet kan spare verdifull matjord på Jæren.
 • Passasjertrafikken på Ålgårdbanen har større potensiale enn ekspertene kalkulerer med. Bare se til Jærbanen! Siden 1991 er trafikken på Jærbanen mer enn seksdoblet.
 • Gjenåpning av Ålgårdbanen er klima- og energivennlig. Jernbanen utnytter energien effektivt og kan driftes direkte på strøm uten mellomlagring i batterier.

Hva må til for at Ålgårdbanen skal lykkes:

 • Planene om ny fire-felts E 39 fra Hove til Ålgård må nedskaleres og tilpasses byenes nullvekstmål. Det vil spare jordbruksjord, redusere klimagassutslipp og redusere privatbiltrafikk.
 • Ny Ålgård stasjon må få god kontakt til sentrum slik at stasjonen blir tilgjengelig og trygg.
 • Dobbeltspor Skeiane-Nærbø, utbygging av Ganddal stasjon og gjenåpning av Ålgårdbanen må planlegges som ett prosjekt. Det vil spare kostnader og ulemper.

Hele høringsuttalelsen kan du lese i vedlagt link: Høringsuttalelse

 

Foto: Fra Ålgård til Foss Eikeland går Ålgårdbanen langs Figgjoelva. Bildet viser Figgjo med banen til venstre og E39 øverst til høyre. Foto: Espen Mills

Forrige nyhet

Hva vil skje med vipene på Austrått?

2. juni 2022

Vil vipene ved Svebestadveien på Austrått i Sandnes tåle en stor masseutfylling i sitt leveområde? Statsforvalteren i Rogaland mener ja og har avvist en klage fra Birdlife Rogaland og Naturvernforbundet.

Neste nyhet

Sommer ved Mosvatnet og Sommer ved Jærkysten

20. juni 2022

Gjennom hele skolens sommerferie er vi med og arrangerer kjekke aktiviteter for barn ved de tre delsentre Mostun natursenter, Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret Kvassheim.