Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Er svaret alltid luftlinje?

Er svaret alltid luftlinje?

I det nærmeste tiåret skal det bygges et nytt regionalt kraftlinjenett i Sør-Rogaland. Forslagene som har kommet på bordet viser at det er svære luftspenn som utbyggeren går for, nesten uten unntak. Til store protester fra alle som blir berørt. Men må svaret alltid være luftspenn?

Fra Finnøy bør ny 132 kV linje gå i sjøen til Nordbøvågen (midt i bildet) og Austbøvågen (t.v.). Derfra i jordkabel langs E39 til ny trafo på Nordbø. Foto: Erik Thoring

Utbygger, Lnett, viser til at jordkabel er dyrere, at det er mer sårbart og at feilretting er mer krevende. Dessuten vises det til et tidligere stortingsvedtak om at nye kraftlinjer skal gå i luftspenn der det er mulig. Vil en kommune ha linja i bakken må de betale regningen sjøl, slik Klepp kommune har gjort.

Naturvernforbundet er ikke prinsipielt mot luftspenn. Det må vurderes fra sak til sak. I saken om ny 132 kV kraftlinje fra Dalen (Jørpeland) til Hjelmeland aksepterte vi luftspenn forutsatt at denne fulgte og erstattet eksisterende 50 kV linje. Det fikk vi fullt gjennomslag for.

Rennesøybonden Ole Austbø advarer mot å bygge luftspenn over den uberørte Austbøheia som er nasjonalt utvalgt kystheilandskap. Foto Erik Thoring

Nå skal Lnett bygge en ny 132 kV linje fra Stølaheia i Stavanger, via Randaberg, Bru, Askje og til en ny trafostasjon på Nordbø like nord for Vikevåg. Fra Nordbø kommer det en ny linje til Veland ved Fiskå. Her foreligger det forslag om luftspenn over Austbøheia på Rennesøy, over Finnøy og Fogn og til ny trafo på Veland.

Traséalternativene viser luftspenn og sjøkabler. Naturvernforbundet mener sjøkabel må brukes i langt større utstrekning enn foreslått. Kabelen fra Randaberg mener vi må gå i sjø/jord på hele strekket fram til Rennesøy. Vi mener også at det er svært mange gode grunner for at linja må bli  lagt i jord på hele strekket fra Stølaheia og gjennom Randaberg.

Luftspenn over det internasjonalt verneverdige kystheiandskapet på Austbøheia er helt uakseptabelt og alternativet med sjø/jordkabel må velges på hele strekket fra Finnøy til trafoen på Nordbø. Vi er også kritisk til forslaget om dele Fogn i to med et luftspenn midt over øya.

Tidligere Rennesøy og Finnøy kommuner er nå en del av Stavanger. Stavanger  er største eier i Lnett og casher inn betydelige overskudd hvert år. Stavanger har også uttrykt store ambisjoner om å bli en grønn kommune som skal vektlegge verdien av natur langt høyere enn før. Da bør kommunen begynne med kraftlinjene som nå planlegges gjennom hele storkommunen. Skal man ta vare på verneverdige kulturlandskap og naturarealer bør kommunens politikere snarest mulig drøfte en utbyggingsstrategi der målet må være å skåne landskapet, om nødvendig ved å investere kommunale kroner. Vi mener at dette er et svært avgjørende viktig spørsmål for folk, natur og dyreliv.

 

Hovedbildet: Fra Finnøy bør ny 132 kV linje gå i sjøen til Nordbøvågen (midt i bildet) og Austbøvågen (t.v.). Derfra i jordkabel langs E39 til ny trafo på Nordbø. Foto: Erik Thoring  

Forrige nyhet

Del ditt strømsparetips - vinn flotte premier!

6. april 2022

Nå er konkurransen SPAR STRØM – REDD NATUR i gang, og vil vi gjerne høre fra deg! Vi etterlyser alle de gode tiltakene som gjøres i de tusen hjem, skoler, barnehager og arbeidsplasser for å spare strøm og utnytte energien mer effektivt.

Neste nyhet

Se hettemåkene live!

6. mai 2022

Norsk institutt for naturforsking (NINA) og Naturvernforbundet har kameraovervåking av hettemåkekolonien i Mosvatnet. Hva som skjer der ute kan du følge på Aftenbladets nettside døgnet rundt!