Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Se hettemåkene live!

Se hettemåkene live!

Norsk institutt for naturforsking (NINA) og Naturvernforbundet har kameraovervåking av hettemåkekolonien i Mosvatnet. Hva som skjer der ute kan du følge på Aftenbladets nettside døgnet rundt!

HER kan du følge livestrømmingen

Og det er livlig! Det krangles og kives mellom naboer, det er omsorg og kurtisering, men det er også stille stunder dere kolonien faller til ro. Hettemåkekolonien i Mosvatnet er den største i Rogaland og talte over 400 reir i fjor. Antagelig er det et tilsvarende tall i år.

Som mange vet er hettemåka kritisk truet på den nasjonale rødlista. Bare i Sør-Rogaland er bestanden redusert med over 90 prosent de siste 30 åra. Men i Mosvatnet har utviklingen vært motsatt. I 2012 ryddet Naturvernforbundet trær og kratt på måkeholmen i samarbeid med Stavanger kommune. Det ga umiddelbar respons. I løpet av få år vokste kolonien fra null til over 400 par. Det betyr at Stavanger kommune har en av de største gjenværende hettemåkekoloniene i Norge.

Men det er noen skjær i sjøen. I første halvdel av april forsvant flere hundre hettemåker  fra Mosvatnet. Hvor de dro vet vi ikke. Og ville de komme tilbake? Det kunne vi ikke vite. Men etter åtte dager på «vift» kom hettemåkene tilbake og gikk straks i gang med reirbygging. Det uforklarlige forsvinningsnummeret kan være et signal om at hettemåkene er usikre på om mattilgangen er god nok til å ville gå til hekking. Kanskje kan forskningen på hettemåkene gi svar?

Prosjektet på måkeholmen i Mosvatnet er først og fremst forskning. Det er Sindre Molværsmyr i NINA som har det faglige ansvaret for prosjektet. Med webkameraet kan han se om kolonien er presset av predatorer fra lufta eller på bakken. Han kan lese av merkeringer for å finne ut hvor hettemåkene er født og hvor de overvintrer. Og han kan se om det er andre arter som bruker holmen. Vi vet allerede at er det en stor koloni med vånd på holmen. Det er en nattaktiv plantespisende gnager som har tilhold i jordganger.

Prosjektet er økonomisk støttet av Stavanger kommune og Statsforvalteren/Miljødirektoratet.

Forrige nyhet

Er svaret alltid luftlinje?

20. april 2022

I det nærmeste tiåret skal det bygges et nytt regionalt kraftlinjenett i Sør-Rogaland. Forslagene som har kommet på bordet viser at det er svære luftspenn som utbyggeren går for, nesten uten unntak. Til store protester fra alle som blir berørt. Men må svaret alltid være luftspenn?

Neste nyhet

Frokostseminar: Bli en energismart bedrift!

10. mai 2022

Onsdag 15. juni inviterer vi sammen med Grønn by og FNF-Rogaland til frokostseminar om energismarte tiltak som kan gjøres i bedrifter og offentig sektor.