Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Broen til framtiden: Energi og jordbruk i det grønne skiftet

Broen til framtiden: Energi og jordbruk i det grønne skiftet

9. november 2021

Naturvernforbundet i Rogaland og Grønn by inviterer til konferansen Broen til framtiden på Mostun natursenter den 18 november. Programmet er nå ferdig. 

Link til live-streaming: https://www.youtube.com/watch?v=sD9u1EsKq5k 

Hvordan skaffe nok ren energi uten å ofre naturen? Og hva skal til for å få til omlegging til mer klimavennlig matproduksjon?

På denne konferansen vil lokalt næringsliv, politikere, fagforeningene, miljøbevegelse, bønder, forskere og andre møtes for å diskutere hvordan vi kan skape en rettferdig klimaomstilling i Rogaland.

Dagen deles inn i to hovedtemaer – energi og jordbruk. Først skal vi diskutere energiforsyning i nasjonalt og internasjonalt perspektiv, muligheter og utfordringer knyttet til ren energi, inkludert havvind, og energieffektivisering. Deretter tar vi for oss bærekraftig matproduksjon og klimaomstilling av landbruket.

Arrangementet er gratis og støttet av Broen til framtiden-samarbeidet som jobber nasjonalt for en rettferdig omstilling og grønne arbeidsplasser.

PROGRAM

 

08.30-09.00: REGISTRERING

09.00-09.10: VELKOMMEN v/ konferansier: Marie Koch Singelstad (daglig leder, Grønn By)

 

TEMA 1 – ENERGI: Hvordan skaffe nok ren energi uten å ofre naturen?

09.10-10.00: ENERGIUTFORDRINGER   

– Videohilsning fra Marte Mjøs Persen (Olje- og energiminister)

– Energiutfordringen – Det store bildet ved Anders Bjartnes (Norsk Klimastiftelse)

– Videohilsning fra Kadri Simson (EUs energikommissær)

– Hvor skal vi hente kraften til en rettferdig omstilling av Norge? Ved Jan Olav Andersen (El og IT Forbundet)

– Kommentar om energiutfordringene ved Holger Schlaupitz (Naturvernforbundet)

 

10.00-10.10: PAUSE

 

10.10-11.00: ENERGIMULIGHETER  

– Forus kan bli energinøytralt. Hva står i veien? ved Helleik Syse og Harald Røstvik (Universitetet i Stavanger)

– Hvilke energivalg kan vi selv gjøre? Fremtidens energisystem og regulatoriske utfordringer ved Trond Furenes (Lyse Energi AS)

– Hvordan få til et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge? ved Tore Strandskog (NELFO)

– Panelsamtale

 

11.00-11.15: PAUSE

 

11.15-12.15: ER BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM HAVVINDPRODUKSJON MULIG?    

– Havvind – hva skal til for å lykkes? Ved Anne Marit Hansen (Equinor)

– Havvind  og leverandørindustrien ved Remy Penev  (Industriaksjonen)

– Havvind og fiske ved Eirin Kongestøl Espeland (Fiskarlaget Vest)

– Havvind og sjøfugl – hva vet vi? ved Geir Systad (NINA)

– Panelsamtale

 

12.15-13.00: LUNSJ

 

TEMA 2 – LANDBRUK: Hva skal til for å få til omlegging til mer klimavennlig matproduksjon? 

13.00-14.15: BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON – HVOR STÅR VI GLOBALT OG NASJONALT?   

– Matfordelingspolitikk globalt ved Lise Sivertsen (Kirkens Nødhjelp)

– Status for produksjonsutvikling for mat, råvaresituasjon og matbehov fram mot 2050 ved Chr. Anton Smedshaug (Agrianalyse)

– Behovet for langsiktighet og helhetlige løsninger knyttet til matproduksjon, ressursforvaltning, miljø og bærekraft ved Nils Vagstad (NIBIO)

 

14.15-14.30: PAUSE

 

14.30-15.25: OMLEGGING SETT FRA FJØSGOLVET

– Hvordan kan jordbruket ta bedre vare på naturmangfoldet? ved Erik Thoring (Naturvernforbundet i Rogaland)

– Hvordan produsere nok mat på en bærekraftig måte i Rogaland? ved Bothild Nordsletten (Bondevennen)

– Utslippskutt sett fra fjøsgolvet #1 ved Marit Epletveit (Rogaland Bondelag)

– Utslippskutt sett fra fjøsgolvet #2 ved Torbjørn Nordland (Rogaland Småbrukarlaget)

– Panelsamtale

 

15.25-15.30: AVSLUTNING

Del gjerne denne nettsiden eller Facebook-arrangementet.

Konferansen er fulltegnet, men du kan følge den på Naturvernforbundets YouTube-kanal. Link kommer.

Forrige nyhet

Gratulerer Stavanger!

5. november 2021

Etter ni måneder med totalrenovering framstår Mostun som en flunkende perle i Mosvatnparken. Vi gratulerer byggherre Stavanger Eiendom og inviterer til Åpen Dag på søndag.

Neste nyhet

Full sal og gode innlegg

22. november 2021

Gode tilbakemeldinger fra publikum da konferansen «Broen til framtiden» ble arrangert for andre året på rad i Stavanger. Naturvernforbundet og Grønn By sto som arrangører for en konferanse som handlet om energi og landbruk i det grønne skiftet.