Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Bli med på fotokonkurranse

Bli med på fotokonkurranse

12. desember 2019

I samarbeid med fotoklubbene inviterer Naturvernforbundet til en stor fotokonkurranse med tema “30 nye nasjonalparker og verneområder i Rogaland”.

Miljødirektoratet har foreslått fire nye nasjonalparker og 26 andre verneområder. Det er den største vernerunden i Rogaland på over 20 år. Nasjonalparkene omfatter Preikestolområdet, Viglesdalen, Kvitlen/Bjordal og Frafjordheiane. Sistnevnte er i dag landskapsvernområde. I tillegg har direktoratet foreslått 26 andre verneområder – naturreservater, landskapsvernområder og biotopvernområder.

Flere av de nye aktuelle verneområdene er populære turområder i dag, andre er langt mindre kjent. Vi ønsker med konkurransen å vise fram de ulike naturkvalitetene i områdene sett med fotografenes blikk.

Fotoklubbene i fylket har fått tildelt verneområder som skal fotograferes. Men konkurransen er åpen for alle. I vedlegget på denne siden finner du all informasjon om konkurransevilkår, premiering, innsendingsfrister og kart som viser de foreslåtte verneområdene. Første innleveringsfrist er 1.mai 2020, siste frist er 1. oktober. Innlevering skjer til: naturvernkonk@gmail.com

Det er i alt 33 premier. Bokgave til det beste bildet fra hver enkelt verneområde og premiering av de totalt sett tre beste premiene i konkurransen. Første premie er et gavekort på Stavanger Foto til en verdi av kr. 10 000. 2.premie kr 5000 og 3.premie kr 3000.

Bli med du også!

Link til konkurranseregler finner du her: FOTOKONKURRANSE 2019-2020

Link til supplerende verneplan finner du her: supplerende-vern—miljodirektoratets-oversendelse

Foto: Støle i Bjerkreimsheia tatt av Audun Steinnes

Forrige nyhet

Øvre del av Skurvedalen i Lysefjorden er vernet som skogreservat!

10. desember 2019

I årets "julevernerunde" har regjeringen vernet 28 nye reservater i landet hvorav fire ligger i Rogaland.

Neste nyhet

Nå er tiden for å rengjøre fuglekasser

8. januar 2020

Er du blant de som har vært på fuglekassesnekring hos oss? Nå på vinteren anbefaler vi at kassen rengjøres slik den er klar for ny sesong og nye leietakere.