Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Øvre del av Skurvedalen i Lysefjorden er vernet som skogreservat!

Øvre del av Skurvedalen i Lysefjorden er vernet som skogreservat!

10. desember 2019

I årets “julevernerunde” ble det vernet 28 nye reservater i landet hvorav fire ligger i Rogaland.

De fire områdene er Skurvedalen (2947 dekar), Torstveit i Vindafjord (2600 dekar), Nordåker i Tysvær (773 dekar) og Nordraheia i Hjelmeland (17 865 dekar). Sistnevnte er nå det desidert største naturreservatet i Rogaland. Området ligger på sørsida av Jøsenfjorden og grenser til Vormedalsheia landskapsvernområde og Nordstølhei naturreservat. Etter denne siste vernerunden er antallet skogreservater i fylket doblet siden 2016, fra ni til 18.

Forrige nyhet

Lakselobbyen styrer oppdrettsnæringa

10. desember 2019

Klarar fleirtalspartia i Stavanger å stå mot lakselobbyen når den kjem med sine trugsmål?

Neste nyhet

Bli med på fotokonkurranse

12. desember 2019

I samarbeid med fotoklubbene inviterer Naturvernforbundet til en stor fotokonkurranse med tema "30 nye nasjonalparker og verneområder i Rogaland".