Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Ålgårdbanen på sporet igjen

Ålgårdbanen på sporet igjen

28. september 2021

Naturvernforbundet, Ålgårdbanens Venner og For Jernbane har lenge ivret for gjenåpning av Ålgårdbanen og en redusert utbygging av E39. Responsen har vært mildt sagt laber. Men så ut av ingen ting kommer det interessante utspill fra ulike aktører.

Gjesdal Senterparti foreslår at E39 bygges som fire-felt fra Hove til Bogafjell og at eksisterende E 39 blir utvidet med ett ekstra felt til Osli. Derfra og forbi Ålgård bygges det tunnel i ett løp som kan håndterer gjennomgangstrafikken på E39. Dagens E39 ved Figgjo og Ålgård skal håndtere lokaltrafikken. I følge det lokale Senterpartiet vil denne løsningen spare jordbruksjord og miljøbelastningen ved Figgjo.

Samtidig foreslår Westgass at Ålgårdbanen gjenåpnes med bruk av grønn hydrogen som drivstoff. Selskapet som holder til på jernbaneterminalen på Vagle i Sandnes skal bygge et hydrogengassanlegg for tunge kjøretøyer og vil ha kapasitet til å forsyne tog med hydrogen. Hydrogentog vil i følge Westgass bli billigere enn el-tog fordi man slipper å bygge kontaktledninger langs traseen.

Bildet: Dresiner byttes ut med hydrogentog på en gjenåpnet Ålgårdbane? Truls Gulowsen (t.h) tester ut dresinen på Figgjo, instruert av Trond Egil Aasen Bøe i Ålgårdbanens Venner. Foto: Espen Mills

Forrige nyhet

Naturen har dårlig rettssikkerhet

15. september 2021

Reguleringsplanen for søndre del av omkjøringsvegen ved Åkra på Karmøy blir ikke behandlet på nytt. Det har Statsforvalteren i Vestland bestemt.

Neste nyhet

"Natur på torsdag" er tilbake igjen!

28. september 2021

Etter et drøyt år med utsettelser og avlysninger kan vi endelig ønske velkommen til spennende foredrag på Mostun i foredragsserien "Natur på torsdag".