Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Solcellesatsingen trenger et løft

Solcellesatsingen trenger et løft

Det siste året har investeringene i solcelleanlegg falt markert. Det gir grunn til bekymring. Stortinget har vedtatt et mål om 8 TWh solkraftproduksjon i Norge i 2030.

Naturvernforbundet i Rogaland har fulgt utviklingen på nært hold gjennom Solsatsprosjektet som vi siden 2019 har drevet i samarbeid med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. I denne perioden har vi sett en vekket interesse for teknologien, en stor brems i investeringer under pandemien, en enorm interesse for teknologien pga økt strømpriser og økt tilskudd, og nå senest en ny brems i privatmarkedet etter at Enova reduserte den rettighetsbaserte støtten til private husholdninger.  

For å motvirke disse skiftingene mener Naturvernforbundet at tilskuddssatsene for private husholdninger må øke. Økning av tilskuddet kan sette fart i investeringene og således bidra til omstillingen fra fossil til fornybar. Brorparten av kostnaden til solenergianlegg er det fortsatt husholdningene som tar, men tilskuddet er viktig for å utløse økte investeringer i solenergi.

I 2023 kom Enova med en ny tilskuddsordning for borettslag som dekker mer enn 20 prosent av eget energiforbruk ved å investere i solcelleanlegg og andre energitiltak. Denne ordningen er uforutsigbar fordi den ikke er rettighetsbasert. Det betyr at borettslag kan risikere å bruke mye tid og penger på planlegging uten å være sikre på å få tilskudd. Vi ønsker at denne ordningen skal bli rettighetsbasert på samme måte som for private husholdninger.

Solkraftproduksjonen må 16-dobles (2023-nivå) om vi skal nå Stortingets mål i 2030. Da  er det på tide å gire opp de statlige tilskuddsordningene .

Les brevet til Klima og miljødepartementet her: Naturvernforbundet anmoder om økte tilskudd til solcellesatsing i private hjem og borettslag

Forrige nyhet

Det er nok nå, Hjelmeland

4. juli 2024

Få kommuner i Rogaland har flere regulerte vassdrag enn Hjelmeland. Nå må kommunen ta vare på de siste restene av urørt vassdragsnatur.