Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Sjokkerende motorveiplaner i Rogaland

Sjokkerende motorveiplaner i Rogaland

17. august 2021

– Du verden for et vakkert landskap. Dette er jo det rene postkortet, utbrøt Synnøve Kvamme og Truls Gulowsen da de kom til Odlandsstø ved enden av Ørsdalsvatnet i Bjerkreim.

I dette postkortet har regjeringen bestemt at det skal bygges en fire-felt motorvei, det vil si en ny E39. Motorveien skal gå på en minst 25 meter bred bro rett over Odlandstø. Kulturlandskapet her og i Ørsdalsvatnet er i dag minimalt berørt av tekniske inngrep, men vil bli fullstendig rasert av en massiv motorvei, med skjæringer, tunneler og fyllinger. Og altså en diger bro. 

-Vi er meldt sagt rystet over det vi har sett og hørt på vår turne langs E39 fra Bergen til Kristiansand. Naturinngrepene er formidable og helt uakseptable, fastslår Truls Gulowsen som er nyvalgt leder i Naturvernforbundet sammen med fylkessekretæren i Hordaland, Synnøve Kvamme som er nyvalgt nestleder i forbundet.

De to var også innom Ålgårdbanen på Figgjo, der Trond Egil Aasen Bøe fra Ålgårdbanens Venner kunne fortelle at om lag to tredjedeler av biltrafikken mellom Ålgård og Sandnes er lokal og at vesentlige deler av denne trafikken kunne vært flyttet over på Ålgårdbanen. Men det politiske flertallet vil heller bruke over tre milliarder kroner på å bygge en fire-felt motorvei som vil genere mye biltrafikk inn til Sandnes og Stavanger der det heter at all trafikkvekst skal skje med kollektiv, sykkel og gange.

Traséen til Ålgårdbanen er intakt og må gjenåpnes så snart som mulig, mente Hallgeir Langeland (f.v.), Truls Gulowsen og Trond Egil Aa. Bøe.

Forrige nyhet

Karmøyklage til Sivilombudet

29. juli 2021

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og fem berørte grunneiere på Karmøy har klaget til Sivilombudet. Den godkjente reguleringsplan for Åkra sør har åpenbare feil og mangler, mener klagerne.

Neste nyhet

Årets store valgdebatt om vindkraft og natur

18. august 2021

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Samtidig er verden i en global klimakrise. Vi ønsker mer debatt om vår tids enorme utfordringer. Hvilken retning velger vi i Rogaland?