Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Parkér Vassøybrua

Parkér Vassøybrua

Bru til Vassøy har samlet støv i over 30 år. Nå har politikerne i fylkeskommunen børstet av støvet og bedt Stavanger kommune om å utrede bruløsninger.

Det burde de ikke gjort. Fylkespolitikerne burde heller brukt sunn fornuft og parkert dette meningsløse prosjektet for godt. Det er meningsløst rett og slett fordi naturinngrepene er utålelige. Vi står midt i en naturkrise der tap av naturaraler er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. Vassøybrua vil bety nedbygging av viktige naturtyper, svært viktige friluftslivsområder og allment tilgjengelig strandsone. Brua vil utløse en massiv boligbygging, 320 boliger i tillegg til dagens 155. Det vil  medføre nedbygging av myr, strandsone, kystlynghei og viktige turområder. Bruplanene bryter også med flere av målene i Grønn plan:

  • Vi skal ta vare på natur og landskap og styrke naturmangfold på land og i vann
  • Alle skal ha attraktive grønne uteområder for rekreasjon, fysisk aktivitet  og sosial kontakt i sitt nærmiljø.
  • Alle skal ha gode muligheter for et variert friluftsliv i nær- og utfartsområder.

Naturvernforbundet og friluftslivsorganisasjonene i Stavanger frarår realisering av Vassøybrua. Dagens ferjedrift er et miljøvennlig alternativ som blir enda mer miljøvennlig ved omlegging til el-drift.

Vassøybroa skal etter planen enten går fra Roaldsøy, Bjørnøy eller Lundsvågen på Hundvåg. Vassøy ligger til høyre i bildet, Langøy i midten. Foto: Roy Mangersnes.

 

Hovedbildet: Torvmyrå og kystlyngheia på Vassøy kan bli bebygd med boliger. Nedbygging av naturen på Vassøy skal finansiere en andel av kostnadene ved brobygginga. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Naturglede for heile familien i Høyvik

19. juni 2023

17. juni inviterte Naturvernforbundet i Suldal og La Sandsfjorden leva! til familiedag på Høyvik ved Sandsfjorden. 50 -60 barn og vaksne brukte den fine laurdagen til å bli betre kjent med Suldalsnaturen.

Neste nyhet

Natur- og friluftsorganisasjonene i Stavanger-regionen inviterer til politisk debatt

11. august 2023

Hvilket parti har den beste planen for bevaring av naturen i kommunen vår? Onsdag 6. september blir det politisk debatt på Mostun natursenter. Natur- og friluftsorganisasjonene i Stavanger-regionen står bak.