Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Omkjøringsvei utgått på dato

Omkjøringsvei utgått på dato

24. januar 2020

Etter å ha tilbrakt fire timer med representanter fra fire departementer, to direktorater, fylkesmann, fylkeskommune og kommune, melder deg seg en grunnleggende erkjennelse: Omkjøringsvegen ved Åkra på Karmøy er en overlevning fra en tid da verken klimautfordringer, naturkrise eller bærekraft sto høyt på den politiske agenda. Prosjektet har gått ut på dato.

Omkjøringsvegen er frakoplet realitetene. Siden prosjektet for alvor startet opp i 2009, har kystlynghei blitt erklært som utryddingstruet naturtype mens vipa ble satt på rødlista som sterkt utryddingstruet i 2015. Hubro tilhører samme kategori på rødlista. Den siste landsomfattende kartleggingen av hubrobestanden fra 2012 indikerer en pågående nedadgående trend. Det er ikke alt: Mens planleggerne har drevet på med sitt, har Solbergregjeringen bestemt at vi skal skal forbruke langt mindre jordbruksjord enn før.


Omkjøringsvegen har negativ konsekvens for kystlynghei, jordbruksjord og hekkebestand av viper og hubro. Det alene burde vært nok til å trekke i nødbremsen. Men som ordfører Jarle Nilsen (Ap) uttrykte det: Ideen om vegprosjektet ble født på 1970-tallet og nå er det på høyt tid å bygge.


I den lokalpolitiske andedam er begrep som klimakrise og naturkrise noe som angår andre, et annet sted enn på Karmøy. Omkjøringsvegen er hevet over den slags “storpolitiske”refleksjoner. Det er ikke tema. For ordføreren og hans støttespillere er det bare en sak på agendaen: Å få ryddet unna fylkesmannens innsigelse med krav om miljøtunnel. Alt annet anser han for avklart og vedtatt. Det vet han ikke stemmer. Sabima, grunneiere og enkeltpersoner har klaget på hele traseen og den klagen er ikke behandlet eller avgjort.


Ordføreren lyktes godt som regissør på dagens seanse på kommunehuset i Kopervik. Klagen fra organisasjoner og enkeltpersoner ble knapt nevnt, og de tilreisende fikk ikke se de andre delene av traseen som klagen gjelder.


Så får vi andre håpe at beslutningstakerne i Oslo evner å se helheten og galskapen i et prosjekt som har gått ut på dato.

Forrige nyhet

Vil forby leppefisk som lusespisere

17. januar 2020

Dødeligheten blant såkalt «rensefisk» i norske oppdrettsanlegg er en mørk side ved oppdrett, som de færreste vet om. Rensefisken bør få bli vanlig fisk igjen, mener Naturvernforbundet.

Neste nyhet

Hareide for fire-felt motorvei?

31. januar 2020

-Klimakutt først, proklamerte Knut Arild Hareide (Kr.F) da han tiltrådte som ny samferdselsminister. Kan det være håp om en mer edruelig og mindre klimafiendtlig ny E39?