Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Mer skogvern i Rogaland

Mer skogvern i Rogaland

Skogvernet stoppet opp i år fordi kassen gikk tom. Nå har SV sikret en historisk høy bevilgning  på 800 millioner kroner etter budsjettforhandlinger med Regjeringen. Det får umiddelbart konsekvenser for Rogaland.

Statsforvalteren i Rogaland har i disse dager sendt ut forslag om oppretting av tre nye skogreservat og utviding av to eksisterende. Det gjelder Ulvaskog i Strand, Honganvik i Sauda og Griggelia i Lysefjorden i Sandnes. Samlet verneareal er på over 6000 dekar. Statsforvalteren fremmer og forslag om å utvide Hylsskaret naturreservat i Suldal med 400 dekar til totalt 12 100 dekar. Ragtjørna i Oltedal i Gjesdal foreslås utvidet med 98 dekar til ca 650 dekar. Ragstjørna er et våtmarksvernet område som nå blir påplusset med omkringliggende skogareal.  

– Ulvaskog er en fantastisk rik kystfuruskog med innslag av mange store hule eiketre, forteller en svært glad Ove S. Førland fra Jørpeland. Han og hans botanikkvenner har gjort mye kartlegging i Ulvaskog og registrert 9 rødlistete naturtyper og 24 rødlista arter.

– Vi har vært redd for at noen vil finne på å gjøre inngrep i Ulvaskog, og derfor er det særs gledelig at hele området blir vernet, sier han.

Statsforvalteren har inngått avtaler med de aktuelle grunneiere, men før vernevedtak blir gjort skal det gjennomføres en høringsprosess.

 

Bildet: Feltbotaniker Ove S. Førland kunne ikke fått en bedre julenyhet enn at Ulvaskog foreslås vernet av statsforvalteren. Her er han på mosejakt på Mostun sammen med Gaute Eiterjord. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Det går likar no…?

12. desember 2023

Klimakrise og naturkrise har blitt en del av vårt daglige vokabular. Store, altomfattende og eksistensielle kriser som kaller på radikal endring av vårt levevis. Har vi tatt utfordringen?

Neste nyhet

Julestengt på Mostun i romjula

18. desember 2023

Kontoret er stengt i romjula. Vi er tilbake den 2. januar.