Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Det går likar no…?

Det går likar no…?

Klimakrise og naturkrise har blitt en del av vårt daglige vokabular. Store, altomfattende og eksistensielle kriser som kaller på radikal endring av vårt levevis. Har vi tatt utfordringen?

Sett fra vårt perspektiv i Naturvernforbundet er svaret nei. Endringene skjer for sakte og de er ikke omfattende nok. Men det ville vært uutholdelig å jobbe i Naturvernforbundet om vi var ute av stand til å se og glede oss over lysglimtene. For de fins. I 2023 har engasjementet økt blant våre medlemmer. Vi har fått to nye lokallag, i Sandnes og Suldal. Lokallaget på Haugalandet har stått opp fra dvalen. Det betyr at flere stemmer deltar aktivt i det offentlige ordskiftet og det betyr at medlemmer får et tilbud og en arena de ikke hadde før.

 

Fylkeslaget i Rogaland er ulikt alle andre. Vi har ansvaret for fylkets eneste naturinformasjonssenter på Mostun og vi har ansvaret for det nasjonalt autoriserte besøkssenteret for våtmark på Jæren. I år har vi undervist over 2000 skolebarn og ungdom. Kunnskap og engasjement blant de unge er helt avgjørende når de seinere i livet skal ta store og små beslutninger som har betydning for en grønnere framtid. Antallet besøkende på Mostun, Kvassheim og Orre har økt med 15 prosent sammenliknet med fjoråret, fra 8 600 til 10 000. Det er en vekst vi liker!

 

De politiske seirene står ikke i kø. Men noe kan vi glede oss over. For eksempel at det ikke blir bygd oppdrettsanlegg i det fuglerike farvannet ved Alstein, at Stavanger har opprettet tre store hummerfredningsområder og at  tre nye skogreservater er snart klare for vernevedtak. Og kanskje vel så viktig er «naturopprøret» i befolkningen som har resultert i flere motstandsgrupper over hele fylket. Det tvinger utbyggere og politikere til å ta mere naturhensyn. Og så kan vi på sikt håpe at naturskadelige prosjekter rett og slett ikke blir fremmet.

 

Hovedbildet er fra humleundervisning på Orre i høst, og mørke skyer til tross gis det tommel opp!

Øvrige bilder er fra undervisningssituasjoner på Kvassheim og Mostun

 

Tema biologisk mangfold på Kvassheim

Trekkfuglundervisning på Mostun

Forrige nyhet

Det kan skje igjen!

28. november 2023

Vinteren 2002 ble Rogalandskysten rammet av et stort oljesøl som drepte hundrevis av sjøfugler. Den gang var oljevernberedskapen sterkt mangelfull. Nå ønsker vi å være bedre forberedt. Det er etablert en frivillig beredskapsgruppe, og vi vil gjerne ha deg med!

Neste nyhet

Mer skogvern i Rogaland

12. desember 2023

Skogvernet stoppet opp i år fordi kassen gikk tom. Nå har SV sikret en historisk høy bevilgning  på 800 millioner kroner etter budsjettforhandlinger med Regjeringen. Det får umiddelbart konsekvenser for Rogaland.