Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Gammeldags å bygge betongkulvert i Grannesbekken

Gammeldags å bygge betongkulvert i Grannesbekken

25. februar 2021

Gjenåpning av Grannesbekken sammen med restaurering av Grannesmyra vil være et viktig lokalt bidrag til å oppfylle nasjonale mål og strategier for restaurering av natur, skriver Naturvernforbundet i Rogaland og Norges Jeger- og fiskerforbund Rogaland i en fellesuttale til Sola kommune.

​Bakgrunnen er en søknad fra Stavanger Universitetssykehus (SUS) om å bygge en betongkulvert som skal håndtere overvannet fra byggeområdet på Ullandhaug. Grannesbekken går i rør fra før, og nå vil SUS bygge et mye større. Vi mener at dette er et håpløst gammeldags prosjekt som strider klart mot myndighetenes ønske om å gjenåpne rørlagte bekker. Det er det mange grunner til. Her noen:

  • Akvatiske økosystemer er med på å rense forurenset vann, sammenlignet med et lukket vassdrag uten plante- eller dyreliv.
  • Åpen bekkeløsning vil håndtere flomepisoder bedre og forbedre beredskap og tilsyn ved uønskede episoder.
  • Åpen vannvei til Grannesbukta vil gi bedre muligheter til å overvåke vannveien med hensyn til eventuelle skadelige punktutslipp
  • Åpen bekk i grønne omgivelser gir mulighet til opplevelser og estetiske tjenester som bidrar til stedsidentitet
  • Åpen bekkeløsning på hele strekningen vil bety en betydelig styrking av sjøøretten og ålens gyte og oppvekstmuligheter i Grannesbekken
  • Alle gytebekkene til Hafrsfjord har i dag en dårlig miljøtilstand og det er spesielt Grannesbekken og Møllebekken som har størst potensiale for restaurering.
  • Gjenåpning av Grannsbekken med kantsonevegetasjon vil bidra til et yrende og mangfoldig fugle,- plante og dyreliv.

NiR og NJFF krever at løsningen med betongkulvert i Grannesbekken må avvises. Organisasjonene setter dette i sammenheng med restaurering av Grannesmyrå som må opp på den politiske agenda som regionens viktigste sak i det FN erklærte tiåret for restaurering av natur.

Hele uttalelsen kan leses her: Sola kommune – fellesuttalelse til begrenset høring plan 0601 overvannskulvert Grannes

 

Bilde: Den sterkt forurensede Grannesbekken har utløp i Grannesbukta naturreservat i Hafrsfjord. Reservatet har internasjonal vernestatus som RAMSAR-område. Foto: Marius Harlem

Forrige nyhet

Årsmøte 16. mars

25. februar 2021

Tirsdag 16. mars avholdes årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland. Sakspapirene finner du i denne artikkelen.

Neste nyhet

Frodig og rik eikeskog blir vernet

11. mars 2021

I den bratte lia bak den kjente «Kveldsbeleika» ved fylkesvei 523 mellom Jørpeland og Tau, vokser det en svært frodig og rik edellauvskog. Grunneierne har tilbudt frivillig vern av skogen.